3 tips til nye regnskapsmedarbeidere


Er du er ny innen regnskap? Da kan det være mye å passe på, og mange fallgruver du bør unngå.

Det er imidlertid nå du setter standarden for hvor god du blir i fremtiden, via arbeidsvanene du etablerer og kunnskapen du skaffer deg.

Etter mange år med opplæringsansvar anbefaler jeg nye regnskapsmedarbeidere å ha følgende fokus

  1. Skaff deg den nødvendige grunnforståelsen.
  2. Innarbeid gode arbeidsrutiner.
  3. Lær mer mens du jobber.

3 enkle strategier som du kan innarbeide i din hverdag, og hvor disse utgjør en enorm forskjell i hvor effektiv og god du blir i jobben din!

1.  Skaff deg den nødvendige grunnforståelsen.

Regnskap er et fag, hvor en del ord og uttrykk bare må læres. Samtidig er det mye fornuft og logikk innen regnskap, som faller på plass når du har bygget rammeverket rundt.

091515_0806_GrunnkursiR3.png

Et naturlig sted å begynne er at du lærer deg samspillet mellom resultat og balanse.  Her er kunnskap om oppbygging av kontoplanen helt sentral, samt forståelse for hvordan kontoplanen er delt inn i debet- og kreditkontoklasser.

Kontoklasser

Når dette er på plass, da er den selve grunnmuren etablert.  Herfa kan du bygge opp nødvendig kunnskap rundt bokføring av bilag, MVA-behandling, lønn, avskrivinger, osv. ..

Forskningen viser at du sparer hele 90 % av innlæringen ved å forstå det du lærer.  En effektiv lærearena er klasseromsundervisning i små grupper, hvor det er rom for å stille spørsmål og få svar på det du lurer på.

Det kan slik være en god fremtidsinvestering å gjennomgå et helhetlig kurs innen grunnleggende regnskap, hvor fokus er regnskap fra a – å. Her anbefaler vi gjerne vårt Regnskap Grunnkurs, se vår nettside her:  Regnskap Grunnkurs

2.  Innarbeid gode arbeidsrutiner.

Med gode arbeidsrutiner oppnår du mange fordeler, og her er det tre delområder som peker seg ut:

  • Betydningen av å være ryddig. God orden og ryddighet gjør at du jobber mer effektivt, og er direkte lønnsomt i det lange løp. Dessuten er det jo utrolig ergelig å hele veien lete etter ting!
  • Betydningen av å være ajour. Ved å være ajour kan du følge med hvordan økonomien utvikler seg, og du ser hvordan ulike beslutninger påvirker resultatet. Du ser «livet bak tallene», og da blir regnskap både interessant og spennende!
  • Bør du sette deg mål om å være ajour en gang i måneden? Eller en gang i uken..??
  • Betydningen av avstemming. Du kan kun stole på et regnskap som er kontrollert og avstemt, og uavklarte saker må ryddes opp i.  Gjøres ved hver månedsslutt?

Jente_medpc

3.  Lær mer mens du jobber.

Skaff deg et godt hjelpemiddel. Regelverket rundt regnskap kan være komplisert å tolke, og da er gode hjelpemidler gull verd. Det finnes mye å velge mellom, og jeg anbefaler å abonnere på et online ressurssted.

En god og prisgunstig aktør er «Kontohjelp» som gir bistand innen områdene bokføring, MVA-behandling, samt lønnsområdet. Prisen er for tiden kr 1050.- per år, se deres nettside her: https://kontohjelp.no/

Sett fokus på forståelse, heller enn å “huske”.  Vent gjerne med å spørre gode kollegaer eller regnskapsfører om det du lurer på, til du selv har din egen oppfattelse: Invester først litt tid til å undersøke på egen hånd om hvordan ulike bilag og problemstillinger kan løses. Be om forklaring om du ikke skjønner sammenhengen i det du gjør.

Ved å lære og forstå bygger du kunnskap og kompetanse, og du blir sikrere i din regnskapsførsel. Etter hvert er det stadig mindre du lurer på, og du sparer mye tid i det lange løp.  Jo mer du vet, jo bedre og mer lønnsomme beslutninger tar du..!

 

Lykke til med en spennende “reise”!

Ønsker du å lære mer om regnskap?
Da er undervisning i mindre grupper er en ideell læringsarena. Se mer informasjon om vårt grunnkurs her: Grunnkurs i Regnskap – Lær å føre ditt eget regnskap

______________________________________________________________________________________________________