5 tips til en god budsjettprosess

5 tips til en god budsjettprosess.   Mange bedrifter tar for lett på budsjettarbeidet, og lager en justert kopi av fjoråret. 

Da mister de det viktigste – som er den tankeprosessen som gjøres underveis, og den felles forståelsen man oppnår om selskapets situasjon. Det er også avgjørende at beslutningstakere og budsjetteiere er tilstrekkelig involvert i prosessen, for å etablere «sitt eierskap» til det nye budsjettet.

Samtidig er det viktig å unngå den andre ytterligheten, at budsjettprosessen legger beslag på så mye tid og ressurser at den løpende oppmerksomheten rundt kunder og drift blir skadelidende.

5 tips til en god budsjettprosess, som gjerne kan gjennomføres i ledergruppen:

 1. Resultatavklaring:
  1. Hvordan er resultatet hittil i år?
  2. Hva forventer vi blir årsresultatet? 
  3. Hvordan ser likviditeten ut?
 2. Driftsavklaring:   
  1. Er det noen særlige hendelser som har påvirket resultatet i betydelig grad? 
  2. Er dette engangshendelser eller vil disse vare ved?
 3. Markedsavklaring: 
  1. Hvort stort er vårt marked? 
  2. Hvem er våre konkurrenter, hvordan priser de sine produkter? 
  3. Hva er kundene opptatt av? 
  4. Hva kan forventes av endringer/nye trender?
 4. Endringsavklaring: 
  1. Hva ønsker vi å gjøre mer av? 
  2. Hva vil vi prioritere ned? 
  3. Skal vi ha vekst?
 5. Ressursavklaring: 
  1. Har vi den kompetansen vi trenger?
  2. Skal vi ansette nye medarbeidere?

På denne måten oppnår man gjerne det som er formålet med et budsjett, at budsjettet representerer en plan i penger.

 

 Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon:  Meld på her

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar