5 tips til en god budsjettprosess

Mange bedrifter tar for lett på budsjettarbeidet, og lager en kopi av fjoråret.  Da mister de det viktigste – som er den tankeprosessen som gjøres underveis, og den felles forståelsen man oppnår om selskapets situasjon.

Det er også avgjørende at beslutningstakere og budsjettansvarlige er involvert i prosessen, for å etablere «sitt eierskap» til det nye budsjettet. Samtidig er det viktig å unngå den andre ytterligheten, at budsjettprosessen legger beslag på så mye tid og ressurser at den løpende oppmerksomheten rundt kunder og drift blir skadelidende.

5 tips til en god budsjettprosess, som gjerne kan gjennomføres i ledergruppen:

 1. Resultatavklaring:

  Her har vi fokus på årets resultatutvikling, og prøver å estimere hvordan resten av året blir.
  Arbeidet starter gjerne etter ferdig regnskap for september eller oktober, og her gjør vi opp starus for året hittil og søker å estimere resterende del å året. Da er følgende tre spørsmål viktige å avklare:
  1. Hvordan er resultatet hittil i år?
  2. Hva forventer vi blir årsresultatet? 
  3. Hvordan ser likviditeten ut?

   

 2. Driftsavklaring:

  Her går vi gjennom de underliggende grunnene for at resultatet blr som det blir, og prøver å identifisere spesielle hendelser.   
  1. Er det noen særlige hendelser som har påvirket resultatet i betydelig grad? 
  2. Er dette engangshendelser eller vil disse vare ved?
 3. Markedsavklaring:

  Her gjennomføres en markedsanalyse for å se på muligheter og trusler.
  1. Hvort stort er vårt marked? 
  2. Hvem er våre konkurrenter, hvordan priser de sine produkter? 
  3. Hva er kundene opptatt av? 
  4. Hva kan forventes av endringer/nye trender?
 4. Endringsavklaring:

  Her diskuteres behov for å gjøre strategiske eller taktiske endringer. 
  1. Hva ønsker vi å gjøre mer av? 
  2. Hva vil vi prioritere ned? 
  3. Skal vi ha vekst?
 5. Ressursavklaring: 

  Her diskuteres behov for å styrke kompetansen i bedriften, og vi tar et kritisk blikk på behovet for likviditet  (“Cash is king!”).
  1. Har vi den kompetansen vi trenger?
  2. Skal vi ansette nye medarbeidere?
  3. Har vi nok likviditet i bedriften til å gjennomføre budsjettet?

På denne måten oppnår man gjerne det som er formålet med et budsjett, at budsjettet representerer en plan i penger.  Lykke til med en spennende prosess!

 

 Ønsker du å lære mer om økonomi? Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon:  Meld på her