Tips til utvikling av en aksjeportefølje

Hvordan gjør vi investeringer i praksis – og lykkes?

Selv prøver jeg å leve og praktisere etter de rådene vi gjennomgår på mine aksjekurs, og min portefølje er bygget på følgende grunnprinsipper:

 • 1/3 investert i aksjefond
 • 2/3 investert i enkeltaksjer

Her måler jeg egen suksess ut fra om jeg klarer å slå børsen over tid.  En klar målsetting er å ende opp med bedre avkastning enn børsen ved hvert årsskifte, og så gjenta dette i det nye året.  Så hvis børsen viser en stigning på 10 % , da er målet å klare minst 11 %…

Dette høres kanskje lite ambisiøst ut, men er nok det motsatte:  Gjennom mine kurs treffer jeg mange investorer, og da spør jeg gjerne om de har klart å slå børsen over de siste årene. Det er ikke så mange som svarer ja på dette. Forklaringen ligger gjerne i at man har satset mye på en enkeltinvestering og tapt på denne, eller at en aksje med god fortjeneste gikk ned igjen før en rakk å selge..

investering i aksjefond.

Aksjefond er en bra investering for å balansere risikoen i en portefølje, og i tillegg gir de ofte god avkastning. For nye investorer vil aksjefond være et godt sted å begynne, og aksjefond kan gjerne utgjøre den største delen av en investering.

Anbefaler å investere i forskjellige markeder, og satse på kvalitetsfond – gjerne 5 stjerner hos Morningstar.

investering i aksjer.

Ved investering i aksjer så er det naturlig å begynne med investeringer i selskaper på Oslo Børs. Her er gebyrene lavest og du slipper valutarisikoen som er ved utanlandske børser.

Oslo Børs er delt i tre hovedlister:

 • Euronext Oslo som består av 220 selskaper.
  • Innebærer strenge krav som selskapene må oppfylle, og følges tett opp av Finanstilsynet.
  • De 25 med høyest daglig omsetning av aksjene utgjør “Hovedbørsen”.
  • Mange selskaper følges av profesjonelle analytikere, som kommer med sine estimater.
 • Euronest Expand Oslo som består av ca 20 selskaper.
  • Euronext Expand er markedsplassen for mer modne selskaper av en viss størrelse, men som ikke tilfredsstiller alle krav til full notering på Euronext Oslo.
 • Euronext Growth som består av ca 120 selskaper.
  • Euronext Growth er et tilbud til mindre og mellomstore selskaper som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet.
  • Det er her vi finner de fleste vekstselskapene, og ryktebørsen og god innsikt er viktig.
  • Opptakskravene er mindre omfattende enn på Euronext Oslo, og har de laveste rapporteringskraven = høy risiko i utgangspunktet.

Jeg har selv ingen aksjer på Euronext Growth, da jeg opplever at profesjonelle aktører og innsidere sitter på mer informasjon og har en stor fordel i forhold til meg.

 

Utvikling av en aksjeportefølje – få en god start:
 • Sats gjerne på kvalitetsselskaper. Dette er selskaper med sterke merkevarer, høye marginer og god gjeldsbetjeningsevne.
 • For å få best mulige resultater er det god strategi å ha tydelig begrunnelse bak hver investering, for slik å kunne lære av både gode og dårlige kjøp.
  • En god strategi for når kjøpe og når selge er etter mine erfaringer en forutsetning for å lykkes på lang sikt.
  • Ta gjerne et lite “krasjkurs” innen økonomi, slik at du selv kan vurdere en kvartalsrapport fra aktuelle selskap.
 • Anbefaler å bruke noe tid før du går inn med mye penger.
  • Slik får du også mulighet for å praktisere og bruke din nye kunnskap med små beløp og begrenset risiko.
  • Husk at det kommer alltid nye muligheter for gode kjøp!!
Ønsker du å lære mer om aksjeinvesteringer, og utvikle en god strategi for når kjøpe og selge?

Da vil vårt grunnkurs innen aksjeinvestering være nyttig. Kurset er ment for private som ønsker å investere i aksjemarkedet, les mer om kurset her