Ordning med aksjesparekonto gjør at du kan utsette skatten ved gevinst når du sparer i aksjer og fond.

Innskudd på aksjesparekonto kan brukes til å kjøpe enkeltaksjer, egenkapitalbevis og andeler i fond med minst 80 % aksjeandel.  Gjelder ikke Euronext Growth børsen.

Kombinasjonsfond med mindre enn 80 % aksjeandel kan ikke puttes i den nye kontoen. Heller ikke rene rente- eller obligasjonsfond.

Kombinasjonsfond med mindre enn 80 % aksjeandel kan ikke leggges inn i denne ordningen. Heller ikke rene rente- eller obligasjonsfond.

Fordelene med en aksjesparekonto:

  • Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor kontoen uten å skatte av gevinsten.  Gevinstskatt betaler du først nå du tar ut pengene.
  • Du kan ta ut hele beløpet som er satt inn på kontoen og la kun gevinsten stå igjen, uten å betale skatt.

Eksempel:

* Du har investert 100 000 kroner i aksjefond. Andelene er nå verdt 120 000 kroner.

* Hvis du har andelene i en aksjesparekonto så kan du selge fondet, og reinvestere hele potten på 120 000 i nye fond – eller aksjer.

Ikke før pengene tas ut av kontoen, skal skatteregningen betales. Men ikke med en gang, for aller først kan du ta ut innskuddet ditt. I vårt eksempel kan du altså ta ut 100 000 kroner uten skatt.  Tar du ut mer enn opprinnelig innskudd, må du betale gevinstskatt.

Ulempene med en aksjesparekonto:

  • Odrning med aksjesparekonto gjør at du også utsetter også skattefradrag ved tap når du sparer i aksjer og fond.
  • På en aksjesparekonto blir gevinster regnet mot tapene og du får ikke realisert tapene før du tar pengene ut av kontoen.

Ønsker du å lære mer om aksjer og aksjehandel?

Da vil vårt grunnkurs i aksjeinvestering være et godt valg. På kurset får du kunnskap som gjør at du kan ta dine egne investeringsbeslutninger og unngå dyre “nybegynnerfeil”. Din beste investering starter her?

Du finner mer informasjon om kurset her. Investering i aksjer.