Oppføringer av Rune Sagstad

5 tips til en god budsjettprosess

Mange bedrifter tar for lett på budsjettarbeidet, og lager en justert kopi av fjoråret.  Da mister de det viktigste – som er den tankeprosessen som gjøres underveis, og den felles forståelsen man oppnår om selskapets situasjon. Det er også avgjørende at beslutningstakere og budsjetteiere er involvert i prosessen, for å etablere «sitt eierskap» til det […]

Derfor bommer mange i aksjemarkedet

Investeringsdirektør Robert Næss mener lærebøkene må skrives om.   «BRA SUKSESS». Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management opplever at lav risiko gir høyere forventet avkastning i aksjemarkedet. Lenge har det vært en etablert sannhet at jo høyere risiko man tar desto høyere avkastning kan man forvente. – Motsatt Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment […]