I den senere tiden har noen selskaper på børsen rast i verdi.  Spesielt innen oljeservice finner vi selskaper som har gått ned så mye som 70 – 99 % i løpet av de siste 2-3 årene.

Nordnet melder nå om stor interesse for disse aksjene, fra småsparerne. Bunnfiske er blitt populært.

Er oljemarkedet i ferd med å snu? Er disse aksjene på billigsalg?  Tid for bunnfiske i aksjemarkedet?

Her strides de lærde, og Trygve Hegnar i Finansavisen er blant dem som advarer mot høy risiko. Men hvordan kan det være høy risiko i en aksje som har falt så mye, den har jo nesten ingen verdi igjen??

Det skal jeg forsøke å forklare her, med et lite lynkurs i økonomi:

Oversikt over hva et selskap eier er samlet i balansen.

Egenkapital = Det du eier (bokførte eiendeler i balansen) – Det du skylder (bokført gjeld i balansen).

I eksempelet over er egenkapitalen slik lik kr 500, som er 50 % av totalen og som anses for å være riktig bra.

Alle børsnoterte selskaper har plikt til å vurdere om verdien av det de eier er reell, eller om det har skjedd en verdiendring «som ikke kan anses å være forbigående». I så tilfelle må verdien i regnskapet nedskrives til ny vurdert verdi.

La oss ta utgangspunkt i at selskapet er innen offshore service, og anleggsmidlene består vesentlig av utstyr som leies ut til oljeindustrien. Mye av utstyret står nå ledig på lager og ratene er presset.

Da situasjonen «ikke kan anses å være forbigående», gjennomfører selskapet en verdivurdering og kommer frem til at ny verdi på anleggsmidlene er kr 200. Dvs en verdinedskriving på kr 400, som går tett mot egenkapitalen.

Balansen må da justeres slik:

En egenkapital på 17 % er veldig lavt, og det er kun kr 100 igjen av hele egenkapitalen.

Man risikerer i en slik situasjon av banken trekker tilbake lånet sitt, eller stiller krav om innbetaling av ny egenkapital. Da må nye aksjer utstedes, og kursen settes gjerne veldig lavt for å få inn nye eiere.

Slik blir egenkapitalen utvannet, og aksjene mindre verd for deg som allerede er eier.

Prosafe ASA
er et av de selskapene som har merket nedgangen sterkest. Selskapet er verdens største eier av boligplatformer for offshore bruk, og har vært en populær aksje å eie. Se link til Prosafe ASA

Aksjeverdien har utviklet seg slik:

Ja, du leser riktig – fra en aksjeverdi på kr 46,80 per 31.12.13 til nå kun 72 øre!

For å løse den umiddelbare krisen i selskapet ble det i 2017 utstedet hele 5 milliarder nye aksjer til pris a kr 0,25.  Fra før var det 260 millioner aksjer i selskapet, og egenkapitalen ble slik kraftig utvannet.

Fremtiden vil vise om dette er en god investering.?  Bunnfiske i aksjemarkedet er i alle fall høy risiko, og du bør kun bruke penger du har råd til å tape!

Ønsker du å lære mer om aksjer og aksjehandel?

Da kan vårt grunnkurs i aksjeinvestering være et godt valg.  Du finner mer informasjon om kurset her. Investering i aksjer.

______________________________________________________________________________________________________

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar