Her samles innlegg rundt det du trenger å vite for å føre regnskapet selv.

Trenger du regnskapsfører?

Hvis dere er i stand til å føre et korrekt regnskap selv, trenger dere ikke å sette ut regnskapsføringen til et regnskapsbyrå.

Styret i et aksjeselskap er imidlertid ansvarlig for at selskapets regnskap holder mål, og mange finner ut at det er tid og krefter å spare på å la profesjonelle gjøre deler eller hele jobben.

I dag muliggjør nettbaserte økonomisystemer et smidig samarbeid mellom bedrift og regnskapsbyrå, og arbeidsdeling er vanlig.

Det er ingen formelle krav til ansatte for at disse skal kunne føre bedriftes regnskap.

Dog, selv med all god hjelp som ligger i de moderne regnskapssystemene, så er det visse grunnkunnskaper som er viktig å få på plass.  Det kan være dyrt å rette opp feil i regnskapet!  Les mer om dette her:  Føre regnskapet selv? Anbefalinger og gevinster

Dette bør dere huske på hvis andre enn firmaets ansatte skal føre regnskapet:

Hvis noen andre enn firmaets ansatte skal føre regnskapet, må de være autorisert av Finanstilsynet. Det skal alltid foreligge en skriftlig avtale med regnskapsføreren.

Husk at Enhetsregisteret i Brønnøysund må få melding om hvem som til enhver tid er regnskapsfører. Dette gjør du ved hjelp av samordna registermelding i Altinn. Regnskapsbyrået vil minne deg på dette når dere skriver kontrakt.

Ønsker du å lære mer om regnskap?
Da er undervisning i mindre grupper er en ideell læringsarena. Se mer informasjon om vårt grunnkurs her:
Regnskap Grunnkurs  – Lær å føre ditt eget regnskap

Trenger du å anskaffe et godt regnskapsprogram?  Se vår oversikt over gode web-baserte regnskapsprogrammer her: Regnskapsprogrammer på nett

Føre regnskapet selv – våre anbefalinger

Når du driver bedrift kan du velge å føre regnskapet selv, sette bort arbeidet, eller en kombinasjon av begge.

Les mer

Tips til bokføring av innførselsmoms

 

Importerer du varer eller tjenester fra utlandet?

Pass på å beregne merverdiavgift

Tidligere ble MVA på innkjøp fra utlandet spesifisert på faktura fra den som fraktet varen for deg,eller på kontoutdrag for tollkreditt. Fra 2017 får du ikke lenger faktura eller kontoutdrag med merverdiavgiften, og du må selv beregne og bokføre den.

NB! Faktura for varekjøpet fra leverandør kan ikke brukes som MVA-grunnlag, på grunn av kursforskjeller og fordi flere kostnader skal med i MVA-grunnlaget.

Nytt i MVA-meldingen

Vi skiller mellom innland og utland og den nye MVA-meldingen inneholder en rekke nye momskoder. Av samme grunn er poster i omsetningsoppgaven splittet på flere poster i den nye MVA-meldingen.

Beregning av MVA, slik gjør du:

 1. Sjekk at tolldeklarasjonen er riktig.
 2. Finn tollverdi. Ofte kan du benytte statistisk verdi fra rubrikk 46 i tolldeklarasjonen, men det er ikke alltid slik, så be gjerne om bistand fra din speditør.
 3. Finn toll og andre avgifter. Toll og andre avgifter, f eks særavgift, står oppført i rubrikk 47 i tolldeklarasjonen.
 4. Beregn MVA-grunnlaget. MVA-grunnlaget er tollverdi + toll og andre avgifter.
 5. Beregn merverdiavgiften ved å gange grunnlaget med riktig sats.

Bokføring av innførselsmoms i regnskapet

Har du et regnskapssystem, må du passe på at du har oppdatert versjon med nye mva-koder og konti.

PRAKSIS:

I begynnelsen hver måned mottar du (via Altinn) en «Deklarasjonsoversikt» fra Tolldirektoratet, for måneden før. Oversikten sjekkes mot mottatte tolldeklarasjoner, og disse legges bak som vedlegg og dokumentasjon.

MVA-grunnlaget som fremkommer i Deklarasjonsoversikten skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres i MVA-meldingen.

Men det er ikke en kostnad. Du kan bokføre det på en egen konto med motkonto, slik at det går i null i regnskapet. Du kan også føre MVA-grunnlaget til debet og kredit på en egnet resultatkonto med særskilt MVA-kode.

Innførselsmva skal bokføres i balansen. Du trenger egne balansekonti for denne, siden den skal spesifiseres i egne poster i MVA-meldingen.

Anbefaler at du bokfører samlet per måned etter mottatt Deklarasjonsoversikt, med en bokføring per tolldeklarasjon.  (Beregningen av grunnlag og avgift per mva-sats skal dokumenteres per tolldeklarasjon.)


 

 

____________________________________________________________________________________________________

3 tips til nye regnskapsmedarbeidere


Er du er ny innen regnskap? Da kan det være mye å passe på, og mange fallgruver du bør unngå.

Det er imidlertid nå du setter standarden for hvor god du blir i fremtiden, via arbeidsvanene du etablerer og kunnskapen du skaffer deg.

Etter mange år med opplæringsansvar anbefaler jeg nye regnskapsmedarbeidere å ha følgende fokus:

Les mer

Overta regnskapet selv – hva bør du få av informasjon fra regnskapsfører?


Overta regnskapet selv (1) – hva bør du få av informasjon fra regnskapsfører?

Først litt om rollen til regnskapsfører slik jeg ser den:

Noen regnskapsførere vegrer seg imot å gi fra seg et oppdrag, og i alle fall til kunder som nå ønsker å føre regnskapet selv. Dog ser de fleste at egen regnskapsføring hos kunden gir dem muligheter for spesialoppdrag og konsulenthjelp senere, og kanskje er det denne retningen regnskapsbransjen er på vei mot(?)

Slik bør regnskapsfører være interessert i å gi best mulig informasjon, og bidra aktivt til en god overgang.

Behov for informasjon fra regnskapsfører:

Du starter den første i ny måned, mens regnskapsfører gjør seg ferdig med tallene og rapportene ut måneden før. Etter mitt skjønn bør regnskapsfører leveres fra seg en ferdig ajourført og avstemt balanse, med kommentarer der det er nødvendig. Dette omfatter følgende rapporter:

          Saldobalanse

          Resultatrapport

          Balanserapport

          Hovedbok

          Reskontroliste for leverandører (alle føringer per leverandør)

          Liste over åpne poster leverandører (oversikt registrerte inngående fakturaer per leverandør, som ikke er betalt av deg)

          Reskontroliste for kunder (alle føringer per kunde)

          Liste over åpne poster kunder (oversikt registrerte utgående fakturaer per kunde, som ikke er betalt av dem)

I tillegg bør du kunne få en liste over alle registrerte kunder og alle registrerte leverandører, med leverandørnummer, navn, adresse osv.  Listen kan du gjerne motta i Excel, så kan du enklere hente inn dataene til ditt nye system.

Lykke til med god overlevering fra regnskapsfører, også i denne fasen av samarbeidet!

Ønsker du å lære mer om regnskap?
Da er undervisning i mindre grupper er en ideell læringsarena. Se mer informasjon om vårt grunnkurs her:

Grunnkurs i Regnskap – Lær å føre ditt eget regnskap

Trenger du å anskaffe et godt regnskapsprogram?
Se vår oversikt over gode web-baserte regnskapsprogrammer her: Regnskapsprogrammer på nett

_____________________________________________________________________

Regnskapsprogrammer på nett

Oppdatert per mars 2019.

Det er i dag en rivende utvikling innen web-baserte regnskapsprogrammer, og nye gode programmer er kommet til.

Disse gir deg som bruker flere fordeler, i forhold til de tradisjonelle Windows-baserte løsningene:

 • Økt tilgjengelighet. Når du er enn er tilkoblet internett, så er det bare å logge inn, og du har full tilgang til alle dataene.
 • Enklere arbeidsdeling. Dersom du ønsker hjelp fra regnskapsfører eller revisor, så er det enkelt å gi dem tilgang til regnskapsprogrammet, og det er enkelt å avtale arbeidsdeling.
 • Du slipper programvedlikehold og backup. Dette tar leverandøren seg av, og er inkl. i månedsleien.

 

 

Vi vil her gi en oversikt over de mest aktuelle programmene for små til mellomstore bedrifter, og si litt om de enkelte.

 

1. Regnskapsprogrammer med begrensede valgmuligheter


Fiken regnskapsprogram

Månedspris kr 149,- + lønn kr 70,- for første lønnsslipp og deretter kr 29,- for hver av de neste. Integrasjon bank 49,- KID kr 49,-.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 375,- per måned.

Testmodul 30 dager mulig. Fiken markedsfører seg særlig mot små selskaper: «Regnskap er enklere enn du tror – med Fiken klarer du det selv».

«Et språk du forstår». I Fiken finner du ikke kredit og debet, men kjøp og salg. På denne måten forsøker Fiken å gjøre regnskap så enkelt som mulig.  Dog er det jo en grunn for at alle fag har sitt språk, det er for å kunne kommunisere så nøyaktig som mulig, og gi en felles oppfattelse av en situasjon.  Denne muligheten går du i stor grad glipp av når du ikke lærer de grunnleggende faguttrykkene.

Om programmet: Egen modul for integrasjon mot 50 forskjellige banker som virker veldig godt når den er ferdig oppsatt. Enkelt brukeroppsett og standard rapporter som kan skrives ut til Excel. Fiken er koblet mot foretaksregisteret og henter informasjonen til en leverandør eller kunde, når du registrerer inn foretaksnummer.

Se deres hjemmeside her: Fiken

Visma eAccounting regnskapsprogram

Månedspris for Standard versjonen: Kr 169,- + lønn kr 19,- for første lønnsslipp og deretter kr 19,- for hver av de neste. Integrasjon bank, KID ikke oppgitt.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 226,- per måned.

Testmodul 14 dager mulig. eAccounting markedsfører seg som «komplett og brukervennlig», «vokser med din bedrift».

Har modul for bankintegrasjon mot de fleste større bankene i Norge. Enkelt brukeroppsett og standard rapporter som kan skrives ut til Excel.  Flere tilleggsmoduler, bl.a. timeregistrering. Har egen regnskapsbyråløsning.

Se deres hjemmeside her: Visma eAccounting

2. Regnskapsprogrammer som du kan vokse med


PowerOffice GO regnskapsprogram

Månedspris kr 250,- + lønn kr 100,- og deretter kr 35,- for hver lønnslipp. Integrasjon bank, KID ikke oppgitt. Tilleggspris: Kr 7 per faktura + kr 3 per bilag.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 455,- per måned, med tillegg per faktura og bilag.

Testmodul 30 dager mulig. PowerOfficeGo markedsfører seg som «Verdens vakreste regnskapssystem».

App for å koble sømløst til eksterne lønnsprogrammer (ekstra kost).  Flere tilleggsmoduler , bl.a. timeregistrering, har egen regnskapsbyråløsning.

Se deres hjemmeside her: PowerOffice

Tripletex regnskapsprogram

Månedspris for «Smart» fra kr 199 + lønn kr 39 per ansatt. (Etablering av avtalen koster  kr 1200,-)

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 316,- per måned, med tillegg per faktura og bilag. Integrasjon bank ikke oppgitt, KID kr 3 per faktura + elektroniske bilag kr 1,50 per bilag.

Testmodul 14 dager mulig. For denne prisen er antall bilag maks 500, men reiseregningsmodul er inkludert. Tilbyr også «Komplett» versjon inkl. timeregistering og prosjekt fra kr 499 per måned. Fleksibel bankintegrasjon via Nets.

Tripletex er koblet mot foretaksregisteret og henter informasjon til en leverandør eller kunde, når du registrerer inn foretaksnummer. Har egen regnskapsbyråløsning.

Se deres hjemmeside her: Tripletex

Uni Economy regnskapsprogram

Månedspris kr 423,- + lønn kr 498,- som inkluderer 5 ansatte. Integrasjon bank, KID er inkl?  Tilleggspris per faktura og per bilag: KID kr 3 per faktura + Remmitering kr 1,50 per bilag.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 833,- per måned.

Testmodul 30 dager mulig. Uni Economy ble lansert i 2018 og er bygget på nyeste tilgjengelige teknologi. Programmet har mange funksjoner og tilleggsmoduler: Timeregistrering og prosjektmodul, fleksibel bankintegrasjon via Nets. Også integrert CRM-modul.

Uni Economy er koblet mot foretaksregisteret og henter informasjon til en leverandør eller kunde, når du registrerer inn foretaksnummer. Har egen regnskapsbyråløsning.

Kan skaleres opp til å dekke behovet for større mer/komplekse bedrifter.

Se deres hjemmeside her: unieconomy

24SevenOffice regnskapsprogram

Månedspris kr 599,- + lønn kr 49,- per ansatt og deretter kr 29,- for hver lønnslipp. Integrasjon bank, KID ikke oppgitt. Tilleggspris per faktura og per bilag; ikke oppgitt.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 833,- per måned, med tillegg per faktura og bilag.

Testmodul 14 dager mulig. Programmet har mange funksjoner og tilleggsmoduler: Timeregistrering og prosjektmodul, fleksibel bankintegrasjon via Nets. Også integrert CRM-modul.

Kan skaleres opp til å dekke behovet for større mer/komplekse bedrifter. Har egen regnskapsbyråløsning.

Se deres hjemmeside her: 24Sevenoffice

 


Alle programmene i oversikten er gode og brukervennlige, og reell pris per måned vil være avhenging av løsninger du velger og antall bilag.

Generelt ser vi at de «billige løsningene» krever tilleggsmoduler og ekstra kostnader som er inkludert i de litt «dyrere løsningene».

Så velg gjerne et system du trives med, og som dekker ditt behov både i dag og innen det du forventer fremover.

 

Ønsker du å lære mer om økonomi og regnskap?

Et godt regnskapsprogram blir enda bedre nå du har kunnskap om regnskapsfaget. 

Da er undervisning i mindre grupper en ideell arena, og jeg anbefaler gjerne vårt  Regnskap Grunnkurs – Lær å føre ditt eget regnskap   Se våre regnskapskurs her. 

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i økonomi for å få godt utbytte!

 


_____________________________________________________________________

 

Starte aksjeselskap?

 

Det er for tiden stor grunder-virksomhet i Norge, og mange velger å starte eget selskap. Med de justerte reglene for aksjeselskap så er det gode grunner for å velge denne selskapsformen!

De viktigste fortrinn med å starte aksjeselskap:
 1. Minimum innbetalt aksjekapital er kr 30 000. Beløpet kan benyttes til nødvendige innkjøp eller investeringer i selskapet.
 2. Maks. risiko for tap er innbetalt aksjekapital (Eventuelle garantier du signerer på som privatperson kommer selvfølgelig i tillegg).
 3. Ikke krav om revisor eller regnskapsfører for mindre selskaper.
 4. Aksjeselskapet er et eget skattesubjekt, hvor du blir ansatt.

Oppstart og registrering av aksjeselskap er dog mer omfattende enn et enkeltmannsforetak. Her må følgende dokumenter vedlegges:

 1. Stiftelsesdokument.
 2. Vedtekter.
 3. Bekreftelse fra bank/finansinstitusjon eller revisor på at aksjekapitalen er innbetalt.
 4. Villighetserklæring fra revisor, eller styreprotokoll hvis revisjon fravelges.

På nettet er det mange som tilbyr hjelp til oppstart av et aksjeselskap, og mange nettsteder gir råd om hvordan komme i gang. Et godt sted å begynne er:

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/

Hva skjer regnskapsmessig når du oppretter et aksjeselskap?

Dette kan best illustreres med et praktisk eksempel:   Du oppretter en sperret bankkonto på vegne av det nye selskapet og innbetaler kr 30 000 i aksjekapital. Banken sender bekreftelse til deg, og du sender denne og stiftelsesdokumentene til Brønnøysund. Etter hvert mottar du melding om at stiftelsesdokumentene er funnet i orden og selskapet er registrert i Foretaksregisteret.

Din startbalanse ser da slik ut:

Vi kan si at du nå har kr 30 000 mindre penger til egen privat disponering, men til gjengjeld eier du et aksjeselskap som har kr 30 000 i egenkapital.

Som nevnt over så er dette midler som kan disponeres i selskapet til nødvendige innkjøp eller investeringer. Aksjeloven gir regler for hvordan selskapet skal styres, og om eiers rettigheter og plikter.

Ønsker du å lære mer om økonomi og regnskap?
Slik kunnskap er vanskelig å lese seg til, mens undervisning i mindre grupper er en ideell arena. Se mer informasjon om kurset her: Grunnkurs i Regnskap – Lær å føre ditt eget regnskap

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i økonomi for å få godt utbytte av kurset! 

5 tips til en god budsjettprosess

Mange bedrifter tar for lett på budsjettarbeidet, og lager en justert kopi av fjoråret.  Da mister de det viktigste – som er den tankeprosessen som gjøres underveis, og den felles forståelsen man oppnår om selskapets situasjon.

Det er også avgjørende at beslutningstakere og budsjetteiere er involvert i prosessen, for å etablere «sitt eierskap» til det nye budsjettet. Samtidig er det viktig å unngå den andre ytterligheten, at budsjettprosessen legger beslag på så mye tid og ressurser at den løpende oppmerksomheten rundt kunder og drift blir skadelidende.

5 tips til en god budsjettprosess, som gjerne kan gjennomføres i ledergruppen:

 

 1. Resultatavklaring:

  Her har vi fokus på årets resultatutvikling, og prøver å estimere hvordan resten av året blir.
  1. Hvordan er resultatet hittil i år?
  2. Hva forventer vi blir årsresultatet? 
  3. Hvordan ser likviditeten ut?

   

 2. Driftsavklaring:

  Her går vi gjennom de underliggende grunnene for at resultatet blr som det blir, og prøver å identifisere spesielle hendelser.   
  1. Er det noen særlige hendelser som har påvirket resultatet i betydelig grad? 
  2. Er dette engangshendelser eller vil disse vare ved?
 3. Markedsavklaring:

  Her gjennomføres en markedsanalyse for å se på muligheter og trusler.
  1. Hvort stort er vårt marked? 
  2. Hvem er våre konkurrenter, hvordan priser de sine produkter? 
  3. Hva er kundene opptatt av? 
  4. Hva kan forventes av endringer/nye trender?
 4. Endringsavklaring:

  Her diskuteres behov for å gjøre strategiske eller taktiske endringer. 
  1. Hva ønsker vi å gjøre mer av? 
  2. Hva vil vi prioritere ned? 
  3. Skal vi ha vekst?
 5. Ressursavklaring: 

  Her diskuteres behov for å styrke kompetansen i bedriften, og vi tar et kritisk blikk på behovet for likviditet  («Cash is king!»).
  1. Har vi den kompetansen vi trenger?
  2. Skal vi ansette nye medarbeidere?
  3. Har vi nok likviditet i bedriften til å gjennomføre budsjettet?

På denne måten oppnår man gjerne det som er formålet med et budsjett, at budsjettet representerer en plan i penger.  Lykke til med en spennende prosess!

 

 Ønsker du å lære mer om økonomi? Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon:  Meld på her