Her samles innlegg rundt det du trenger å vite for å føre regnskapet selv.

3 tips til nye regnskapsmedarbeidere


Er du er ny innen regnskap? Da kan det være mye å passe på, og mange fallgruver du bør unngå.

Det er imidlertid nå du setter standarden for hvor god du blir i fremtiden, via arbeidsvanene du etablerer og kunnskapen du skaffer deg.

Etter mange år med opplæringsansvar anbefaler jeg nye regnskapsmedarbeidere å ha følgende fokus:

 1. Skaff deg det nødvendige overblikket.
 2. Innarbeid gode arbeidsrutiner.
 3. Lær mer mens du jobber.

3 enkle strategier som du kan innarbeide i din hverdag, og hvor disse utgjør en enorm forskjell i hvor effektiv og god du blir i jobben din!

1.  Skaff deg det nødvendige overblikket.

Regnskap er et fag, hvor en del ord og uttrykk bare må læres. Samtidig er det mye fornuft og logikk innen regnskap, som faller på plass når du har bygget rammeverket rundt.

091515_0806_GrunnkursiR3.png

Et naturlig sted å begynne er at du lærer deg samspillet mellom resultat og balanse.  Her er kunnskap om oppbygging av kontoplanen helt sentral, samt forståelse for hvordan kontoplanen er delt inn i debet- og kreditkontoklasser.

Kontoklasser

Når dette er på plass, da er den selve grunnmuren etablert.  Herfa kan du bygge opp nødvendig kunnskap rundt bokføring av bilag, MVA-behandling, lønn, avskrivinger, osv. ..

Forskningen viser at du sparer hele 90 % av innlæringen ved å forstå det du lærer.  En effektiv lærearena er klasseromsundervisning i små grupper, hvor det er rom for å stille spørsmål og få svar på det du lurer på.

Det kan slik være en god fremtidsinvestering å gjennomgå et helhetlig kurs innen grunnleggende regnskap, hvor fokus er regnskap fra a – å.

2.  Innarbeid gode arbeidsrutiner.

Med gode arbeidsrutiner oppnår du mange fordeler, og her er det tre delområder som peker seg ut:

 • Betydningen av å være ryddig. God orden og ryddighet gjør at du jobber mer effektivt, og er direkte lønnsomt i det lange løp. Dessuten er det jo utrolig ergelig å hele veien lete etter ting!
 • Betydningen av å være ajour. Ved å være ajour kan du følge med hvordan økonomien utvikler seg, og du ser hvordan ulike beslutninger påvirker resultatet. Du ser «livet bak tallene», og da blir regnskap både interessant og spennende!
 •  ! Bør du sette deg mål om å være ajour en gang i måneden? Eller en gang i uken..??
 • Betydningen av avstemming. Du kan kun stole på et regnskap som er kontrollert og avstemt, og uavklarte saker må ryddes opp i.  Gjøres ved hver månedsslutt?

Jente_medpc

3.  Lær mer mens du jobber.

Skaff deg et godt hjelpemiddel. Regelverket rundt regnskap kan være komplisert å tolke, og da er gode hjelpemidler gull verd. Det finnes mye å velge mellom, og jeg anbefaler å abonnere på et online ressurssted.

En god og prisgunstig aktør er «Kontohjelp» som gir bistand innen områdene bokføring, MVA-behandling, samt lønnsområdet. Prisen er for tiden kr 900.- per år, se deres nettside her: https://kontohjelp.no/

Sett fokus på forståelse, heller enn å «huske».  Vent gjerne med å spørre gode kollegaer eller regnskapsfører om det du lurer på, til du selv har din egen oppfattelse: Invester først litt tid til å undersøke på egen hånd om hvordan ulike bilag og problemstillinger kan løses. Be om forklaring om du ikke skjønner sammenhengen i det du gjør.

Ved å lære og forstå bygger du kunnskap og kompetanse, og du blir sikrere i din regnskapsførsel. Etter hvert er det stadig mindre du lurer på, og du sparer mye tid i det lange løp.  Jo mer du vet, jo bedre og mer lønnsomme beslutninger tar du..!

 

Lykke til med en spennende «reise»!

Les mer

Føre regnskapet selv (1) – hva bør du få av informasjon fra regnskapsfører?


Føre regnskapet selv (1) – hva bør du få av informasjon fra regnskapsfører?

Først litt om rollen til regnskapsfører slik jeg ser den:

Noen regnskapsførere vegrer seg imot å gi fra seg et oppdrag, og i alle fall til kunder som nå ønsker å føre regnskapet selv. Dog ser de fleste at egen regnskapsføring hos kunden gir dem muligheter for spesialoppdrag og konsulenthjelp senere, og kanskje er det denne retningen regnskapsbransjen er på vei mot(?)

Slik bør regnskapsfører være interessert i å gi best mulig informasjon, og bidra aktivt til en god overgang.

Selv synes jeg dette et en god kombinasjon:
Å føre regnskapet selv, og så få kvalitetshjelp etter behov til årsoppgjøret fra en regnskapsfører eller revisor. Da vil regnskapsfører/revisor kunne ta en hurtig kvalitetskontroll av regnskapsføringen samtidig, slik at en får eliminert systematiske feile bokføringer og misforståelser.

I de fleste bedrifter er det slik at historien gjentar seg. du vil i stor grad bokføre de samme typer bilag om og om igjen. Disse må du lære deg, og de fleste gjennomgår vi på vårt Regnskap Grunnkurs. MVA og lønn kan være litt utfordrende, her er det en god praksis å sjekke hvordan bilagene er ført tidligere av regnskapsfører.
På vårt Regnskap Grunnkurs anbefaler jeg alle å anskaffe et hjelpeverktøy, og da nevner jeg DIB sin kontohjelp som koster kr 900.- i året.  https://www.kontohjelp.no

Et greit verktøy i forhold til både bokføring mot konto, MVA behandling, og hva som er fradragsberettiget – og ikke innen lønnsområdet..

Behov for informasjon fra regnskapsfører:

Du starter den første i ny måned, mens regnskapsfører gjør seg ferdig med tallene og rapportene ut måneden før. Etter mitt skjønn bør regnskapsfører leveres fra seg en ferdig ajourført og avstemt balanse, med kommentarer der det er nødvendig. Dette omfatter følgende rapporter:

          Saldobalanse

          Resultatrapport

          Balanserapport

          Hovedbok

          Reskontroliste for leverandører (alle føringer per leverandør)

          Liste over åpne poster leverandører (oversikt registrerte inngående fakturaer per leverandør, som ikke er betalt av deg)

          Reskontroliste for kunder (alle føringer per kunde)

          Liste over åpne poster kunder (oversikt registrerte utgående fakturaer per kunde, som ikke er betalt av dem)

I tillegg bør du kunne få en liste over alle registrerte kunder og alle registrerte leverandører, med leverandørnummer, navn, adresse osv.  Listen kan du gjerne motta i Excel, så kan du enklere hente inn dataene til ditt nye system.

Lykke til med god overlevering fra regnskapsfører, også i denne fasen av samarbeidet!

Ønsker du å lære mer om regnskap?
Da er undervisning i mindre grupper er en ideell læringsarena. Se mer informasjon om vårt grunnkurs her:

Grunnkurs i Regnskap – Lær å føre ditt eget regnskap

Trenger du å anskaffe et godt regnskapsprogram?
Se vår oversikt over gode web-baserte regnskapsprogrammer her: Regnskapsprogrammer på nett

_____________________________________________________________________

Regnskapsprogrammer på nett

Oppdatert per mars 2019.

Det er i dag en rivende utvikling innen web-baserte regnskapsprogrammer, og nye gode programmer er kommet til.

Disse gir deg som bruker flere fordeler, i forhold til de tradisjonelle Windows-baserte løsningene:

 • Økt tilgjengelighet. Når du er enn er tilkoblet internett, så er det bare å logge inn, og du har full tilgang til alle dataene.
 • Enklere arbeidsdeling. Dersom du ønsker hjelp fra regnskapsfører eller revisor, så er det enkelt å gi dem tilgang til regnskapsprogrammet, og det er enkelt å avtale arbeidsdeling.
 • Du slipper programvedlikehold og backup. Dette tar leverandøren seg av, og er inkl. i månedsleien.

 

 

Vi vil her gi en oversikt over de mest aktuelle programmene for små til mellomstore bedrifter, og si litt om de enkelte.

 

1. Regnskapsprogrammer med begrensede valgmuligheter


Fiken regnskapsprogram

Månedspris kr 149,- + lønn kr 70,- for første lønnsslipp og deretter kr 29,- for hver av de neste. Integrasjon bank 49,- KID kr 49,-.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 375,- per måned.

Testmodul 30 dager mulig. Fiken markedsfører seg særlig mot små selskaper: «Regnskap er enklere enn du tror – med Fiken klarer du det selv».

«Et språk du forstår». I Fiken finner du ikke kredit og debet, men kjøp og salg. På denne måten forsøker Fiken å gjøre regnskap så enkelt som mulig.  Dog er det jo en grunn for at alle fag har sitt språk, det er for å kunne kommunisere så nøyaktig som mulig, og gi en felles oppfattelse av en situasjon.  Denne muligheten går du i stor grad glipp av når du ikke lærer de grunnleggende faguttrykkene.

Om programmet: Egen modul for integrasjon mot 50 forskjellige banker som virker veldig godt når den er ferdig oppsatt. Enkelt brukeroppsett og standard rapporter som kan skrives ut til Excel. Fiken er koblet mot foretaksregisteret og henter informasjonen til en leverandør eller kunde, når du registrerer inn foretaksnummer.

Se deres hjemmeside her: Fiken

Visma eAccounting regnskapsprogram

Månedspris for Standard versjonen: Kr 169,- + lønn kr 19,- for første lønnsslipp og deretter kr 19,- for hver av de neste. Integrasjon bank, KID ikke oppgitt.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 226,- per måned.

Testmodul 14 dager mulig. eAccounting markedsfører seg som «komplett og brukervennlig», «vokser med din bedrift».

Har modul for bankintegrasjon mot de fleste større bankene i Norge. Enkelt brukeroppsett og standard rapporter som kan skrives ut til Excel.  Flere tilleggsmoduler, bl.a. timeregistrering. Har egen regnskapsbyråløsning.

Se deres hjemmeside her: Visma eAccounting

2. Regnskapsprogrammer som du kan vokse med


PowerOffice GO regnskapsprogram

Månedspris kr 250,- + lønn kr 100,- og deretter kr 35,- for hver lønnslipp. Integrasjon bank, KID ikke oppgitt. Tilleggspris: Kr 7 per faktura + kr 3 per bilag.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 455,- per måned, med tillegg per faktura og bilag.

Testmodul 30 dager mulig. PowerOfficeGo markedsfører seg som «Verdens vakreste regnskapssystem».

App for å koble sømløst til eksterne lønnsprogrammer (ekstra kost).  Flere tilleggsmoduler , bl.a. timeregistrering, har egen regnskapsbyråløsning.

Se deres hjemmeside her: PowerOffice

Tripletex regnskapsprogram

Månedspris for «Smart» fra kr 199 + lønn kr 39 per ansatt. (Etablering av avtalen koster  kr 1200,-)

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 316,- per måned, med tillegg per faktura og bilag. Integrasjon bank ikke oppgitt, KID kr 3 per faktura + elektroniske bilag kr 1,50 per bilag.

Testmodul 14 dager mulig. For denne prisen er antall bilag maks 500, men reiseregningsmodul er inkludert. Tilbyr også «Komplett» versjon inkl. timeregistering og prosjekt fra kr 499 per måned. Fleksibel bankintegrasjon via Nets.

Tripletex er koblet mot foretaksregisteret og henter informasjon til en leverandør eller kunde, når du registrerer inn foretaksnummer. Har egen regnskapsbyråløsning.

Se deres hjemmeside her: Tripletex

Uni Economy regnskapsprogram

Månedspris kr 423,- + lønn kr 498,- som inkluderer 5 ansatte. Integrasjon bank, KID er inkl?  Tilleggspris per faktura og per bilag: KID kr 3 per faktura + Remmitering kr 1,50 per bilag.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 833,- per måned.

Testmodul 30 dager mulig. Uni Economy ble lansert i 2018 og er bygget på nyeste tilgjengelige teknologi. Programmet har mange funksjoner og tilleggsmoduler: Timeregistrering og prosjektmodul, fleksibel bankintegrasjon via Nets. Også integrert CRM-modul.

Uni Economy er koblet mot foretaksregisteret og henter informasjon til en leverandør eller kunde, når du registrerer inn foretaksnummer. Har egen regnskapsbyråløsning.

Kan skaleres opp til å dekke behovet for større mer/komplekse bedrifter.

Se deres hjemmeside her: unieconomy

24SevenOffice regnskapsprogram

Månedspris kr 599,- + lønn kr 49,- per ansatt og deretter kr 29,- for hver lønnslipp. Integrasjon bank, KID ikke oppgitt. Tilleggspris per faktura og per bilag; ikke oppgitt.

Ved 3 ansatte koster programmet slik fra kr 833,- per måned, med tillegg per faktura og bilag.

Testmodul 14 dager mulig. Programmet har mange funksjoner og tilleggsmoduler: Timeregistrering og prosjektmodul, fleksibel bankintegrasjon via Nets. Også integrert CRM-modul.

Kan skaleres opp til å dekke behovet for større mer/komplekse bedrifter. Har egen regnskapsbyråløsning.

Se deres hjemmeside her: 24Sevenoffice

 


Alle programmene i oversikten er gode og brukervennlige, og reell pris per måned vil være avhenging av løsninger du velger og antall bilag.

Generelt ser vi at de «billige løsningene» krever tilleggsmoduler og ekstra kostnader som er inkludert i de litt «dyrere løsningene».

Så velg gjerne et system du trives med, og som dekker ditt behov både i dag og innen det du forventer fremover.

 

Ønsker du å lære mer om økonomi og regnskap?

Et godt regnskapsprogram blir enda bedre nå du har kunnskap om regnskapsfaget. 

Da er undervisning i mindre grupper en ideell arena, og jeg anbefaler gjerne vårt  Regnskap Grunnkurs – Lær å føre ditt eget regnskap   Se våre regnskapskurs her. 

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i økonomi for å få godt utbytte!

 


_____________________________________________________________________

 

Starte aksjeselskap?

 

Det er for tiden stor grunder-virksomhet i Norge, og mange velger å starte eget selskap. Med de justerte reglene for aksjeselskap så er det gode grunner for å velge denne selskapsformen!

De viktigste fortrinn med AS:
 1. Minimum innbetalt aksjekapital er kr 30 000. Beløpet kan benyttes til nødvendige innkjøp eller investeringer i selskapet.
 2. Maks. risiko for tap er innbetalt aksjekapital (Eventuelle garantier du signerer på som privatperson kommer selvfølgelig i tillegg).
 3. Ikke krav om revisor eller regnskapsfører for mindre selskaper.
 4. Aksjeselskapet er et eget skattesubjekt, hvor du blir ansatt.

Oppstart og registrering av AS er dog mer omfattende enn et enkeltmannsforetak. Her må følgende dokumenter vedlegges:

 1. Stiftelsesdokument.
 2. Vedtekter.
 3. Bekreftelse fra bank/finansinstitusjon eller revisor på at aksjekapitalen er innbetalt.
 4. Villighetserklæring fra revisor, eller styreprotokoll hvis revisjon fravelges.

På nettet er det mange som tilbyr hjelp til oppstart av et aksjeselskap, og mange nettsteder gir råd om hvordan komme i gang. Et godt sted å begynne er:

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/

Hva skjer regnskapsmessig når du oppretter et AS?

Dette kan best illustreres med et praktisk eksempel:   Du oppretter en sperret bankkonto på vegne av det nye selskapet og innbetaler kr 30 000 i aksjekapital. Banken sender bekreftelse til Brønnøysund, og etter hvert mottar du melding om at stiftelsesdokumentene er funnet i orden og selskapet er registrert i Foretaksregisteret.

Din startbalanse ser da slik ut:

Vi kan si at du nå har kr 30 000 mindre penger til egen privat disponering, men til gjengjeld eier du et aksjeselskap som har kr 30 000 i egenkapital.

Som nevnt over så er dette midler som kan disponeres i selskapet til nødvendige innkjøp eller investeringer. Aksjeloven gir regler for hvordan selskapet skal styres, og om eiers rettigheter og plikter.

Ønsker du å lære mer om økonomi og regnskap?
Slik kunnskap er vanskelig å lese seg til, mens undervisning i mindre grupper er en ideell arena. Se mer informasjon om kurset her: Grunnkurs i Regnskap – Lær å føre ditt eget regnskap

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i økonomi for å få godt utbytte av kurset! 

5 tips til en god budsjettprosess

5 tips til en god budsjettprosess.   Mange bedrifter tar for lett på budsjettarbeidet, og lager en justert kopi av fjoråret. 

Da mister de det viktigste – som er den tankeprosessen som gjøres underveis, og den felles forståelsen man oppnår om selskapets situasjon. Det er også avgjørende at beslutningstakere og budsjetteiere er tilstrekkelig involvert i prosessen, for å etablere «sitt eierskap» til det nye budsjettet.

Samtidig er det viktig å unngå den andre ytterligheten, at budsjettprosessen legger beslag på så mye tid og ressurser at den løpende oppmerksomheten rundt kunder og drift blir skadelidende.

5 tips til en god budsjettprosess, som gjerne kan gjennomføres i ledergruppen:

 1. Resultatavklaring:
  1. Hvordan er resultatet hittil i år?
  2. Hva forventer vi blir årsresultatet? 
  3. Hvordan ser likviditeten ut?
 2. Driftsavklaring:   
  1. Er det noen særlige hendelser som har påvirket resultatet i betydelig grad? 
  2. Er dette engangshendelser eller vil disse vare ved?
 3. Markedsavklaring: 
  1. Hvort stort er vårt marked? 
  2. Hvem er våre konkurrenter, hvordan priser de sine produkter? 
  3. Hva er kundene opptatt av? 
  4. Hva kan forventes av endringer/nye trender?
 4. Endringsavklaring: 
  1. Hva ønsker vi å gjøre mer av? 
  2. Hva vil vi prioritere ned? 
  3. Skal vi ha vekst?
 5. Ressursavklaring: 
  1. Har vi den kompetansen vi trenger?
  2. Skal vi ansette nye medarbeidere?

På denne måten oppnår man gjerne det som er formålet med et budsjett, at budsjettet representerer en plan i penger.

 

 Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon:  Meld på her