Når du driver bedrift kan du velge å føre regnskapet selv, sette bort arbeidet, eller en kombinasjon av begge.

Med de moderne økonomisystemene “i skyen” er det stadig flere som velger å føre deler eller hele regnskapet selv. Vi har mange som kommer på våre kurs med formål å føre regnskapet selv, og jeg har hatt gleden av å kunne følge en stor del av disse også i tiden etter. Under vil jeg dele noen av våre erfaringer og gi noen anbefalinger.

1.  Skaff deg kompetanse.

Selv med all god hjelp som ligger i de moderne regnskapssystemene så er det visse grunnkunnskaper som er viktig å få på plass.

Her vektlegger jeg forståelse for sammenhengen i regnskapet, bruk av kontoplanen, grunnprinsippene rundt MVA og lønn, for å nevne de viktigste.

Regnskap er jo et fag, og da brukes gjerne faguttrykk for å kommunisere hurtig og nøyaktig. Kjennskap til faguttrykk gjør arbeidet lettere og mer meningsfullt.

Når en får mer kompetanse og mer forståelse for hva som skjer, så er det jo også mye kjekkere å jobbe med regnskap.

2.  Forbered overgangen. 

Noen velger å ta over hele regnskapet selv fra dag en.  Andre tar regien på det daglige regnskapet og fortsetter et tett samarbeid med regnskapsfører på resten. Hvis bedriften har et greit forhold til regnskapsfører, så anbefaler jeg gjerne å fortsette samarbeidet, men med endret arbeidsdeling.

Regnskapsfører går da inn i en rolle som rådgiver/kompetansesenter, og benyttes etter behov. Slik kan bedriften selv gradvis overta mer av regnskapsarbeidet, etter ønske og ambisjoner.

Om Bedre Beslutninger AS: Vi er eksperter på bedriftsøkonomi og regnskap. 

Hos oss kan du ta et eller flere kurs, hvor disse bygger på hverandre og utvider din kompetanse. Vi har etterhvert mange som har tatt kurs hos oss og som nå fører regnskap, både på fulltid og som en viktig del av arbeidet de ellers gjør.

Ta gjerne en kompetansetest hos oss og se hva du kan akkurat nå:  Test din kompetanse