Føre regnskapet selv? Anbefalinger og gevinster:

  

Når du driver bedrift kan du velge å føre regnskapet selv, sette bort arbeidet, eller en kombinasjon av begge.

Med de moderne økonomisystemene «i skyen» er det stadig flere som velger å føre deler eller hele regnskapet selv.

Vi har mange som kommer på våre kurs med formål å føre regnskapet selv, og jeg har hatt gleden av å kunne følge en stor del av disse også i tiden etter. Under vil jeg dele noen av våre erfaringer og gi noen anbefalinger.

1.  Føre regnskapet selv – våre anbefalinger.

Skaff deg kompetanse.

Selv med all god hjelp som ligger i de moderne regnskapssystemene så er det visse grunnkunnskaper som er viktig å få på plass.

Her vektlegger jeg forståelse for sammenhengen i regnskapet, bruk av kontoplanen, grunnprinsippene rundt MVA og lønn, for å nevne de viktigste.

Regnskap er et fag, og da brukes gjerne faguttrykk for å kommunisere hurtig og nøyaktig. Kjennskap til disse gjør arbeidet lettere og mer meningsfullt.

Når en får mer kompetanse og forståelse for hva som skjer, så er det jo også mye kjekkere å jobbe med regnskap.

Forbered overgangen. 

Noen velger å ta over hele regnskapet selv fra dag en.  Andre tar regien på det daglige regnskapet og fortsetter et tett samarbeid med regnskapsfører på resten.

Hvis bedriften har et greit forhold til regnskapsfører, så anbefaler jeg gjerne å fortsette samarbeidet, men med annen arbeidsdeling. Regnskapsfører går da inn i en rolle som rådgiver/kompetansesenter, og benyttes etter behov.

Slik kan bedriften selv gradvis overta mer av regnskapsarbeidet, etter ønske og ambisjoner.

2.  Føre regnskapet selv – gevinster.

Gevinster som deltakerne fremhever med å føre regnskapet selv kan inndeles i to områder:

Sparte kostnader til regnskapsfører.

Noen synes fakturaen fra regnskapsfører er for stor, og andre opplever at samarbeidet med regnskapsfører til tider kan være vanskelig, og ser ikke at det skapes noen merverdi for bedriften.

Her kan det ligge en betydelig besparelse i å gjøre bruk av ressurser i bedriften, og deler av arbeidet gjøres jo allerede i selskapet (eksempel godkjenning av fakturaer, timelister, betalinger mm.) Så overgangen til å føre regnskapet selv er gjerne mindre enn det man tror.

Dog en liten advarende pekefinger, pass på at det ligger litt regnskapsforståelse i bunn hos den som skal føre.  For det kan være dyrt å rette opp feil!

Bedre kontroll på bedriftens økonomi.

Jeg hadde for en tid tilbake lederen i en privat barnehage på kurs, og bakgrunn for kurset var at hun ønsket å overta det daglige regnskapet selv.  Litt ut fra interesse og ledig tid, og litt for å spare penger til regnskapsfører.

Et halvt år senere tok hun årsregnskapskurset hos oss, og vi snakket om hvordan det gikk.  Som hun selv fortalte så hadde hun spart beløpet til regnskapsfører som hun hadde estimert.

Men de virkelig store pengene lå et annet sted fortalte hun meg; «Etter hvert som jeg ble mer kjent med bedriftens økonomi og fikk mer forståelse på plass, så begynte jeg å tenke annerledes og ta andre beslutninger.  Der har jeg virkelig tjent penger!»   Denne historien har jeg hørt fra mange kursdeltakere.

De virkelig store beløpene ligger erfaringsmessig i en tett oppfølging av bedriftens økonomi, sammen med god forståelse for hva som egentlig skjer i regnskapet.

Om Bedre Beslutninger AS:

Vi er eksperter på bedriftsøkonomi og regnskap. 
Hos oss kan du ta et eller flere kurs, hvor disse bygger på hverandre og utvider din kompetanse.

Vi har etterhvert mange som har tatt kurs hos oss og som nå fører regnskap, både på fulltid og som en viktig del av arbeidet de ellers gjør.

Ta gjerne en kompetansetest hos oss og se hva du kan akkurat nå:  Test din kompetanse


 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar