Gevinst med å føre regnskapet selv kan inndeles i to områder.

 

1. Sparte kostnader til ekstern regnskapsfører.

Noen synes fakturaen fra regnskapsfører er for stor, og andre opplever at samarbeidet med regnskapsfører til tider kan være vanskelig, og ser ikke at det skapes noen merverdi for bedriften.

Her kan det ligge en betydelig besparelse ved å bruke ressurser i bedriften, og deler av arbeidet gjøres jo allerede av ansatte i selskapet (eksempel godkjenning av fakturaer og timelister, utførelse av betalinger mm.)

Så overgangen til å føre regnskapet selv er ofte mindre enn det man tror.

Dog en liten advarende pekefinger, pass på at det ligger noe grunnleggende regnskapsforståelse i bunn hos den som skal føre.  For det kan være dyrt å rette opp feil!

2. Bedre kontroll på bedriftens økonomi.

Jeg hadde for en tid tilbake lederen i en privat barnehage på kurs, og bakgrunn for kurset var at hun ønsket å overta det daglige regnskapet selv.  Litt ut fra interesse og ledig tid, og litt for å spare penger til regnskapsfører.

Et halvt år senere tok hun årsregnskapskurset hos oss, og vi snakket om hvordan det gikk.  Som hun selv fortalte så hadde hun spart beløpet til regnskapsfører som hun hadde estimert.

Men de virkelig store pengene lå et annet sted fortalte hun meg; «Etter hvert som jeg ble mer kjent med bedriftens økonomi og fikk mer forståelse på plass, så begynte jeg å tenke annerledes og ta andre beslutninger.  Der har jeg virkelig tjent penger!»

Lignende historier har jeg hørt fra mange kursdeltakere, og dette er en undervurdert gevinst som settes pris på.  De virkelig store beløpene ligger erfaringsmessig i en tett oppfølging av bedriftens økonomi, sammen med god forståelse for å vurdere regnskapsrapporter og hva de gir av informasjon.

Om Bedre Beslutninger AS:

Vi er eksperter på bedriftsøkonomi og ledelse. 
Hos oss kan du ta et eller flere kurs, hvor disse bygger på hverandre og utvider din kompetanse.

Vi har etterhvert mange som har tatt kurs hos oss og som nå fører regnskap, både på fulltid og som en viktig del av arbeidet de ellers gjør.

Ta gjerne en kompetansetest hos oss og se hva du kan akkurat nå:  Test din kompetanse