Hva er god ledelse?

HVA INNEBÆRER GOD LEDELSE?

Nesten daglig utgis nye bøker om god ledelse, og det er et utall av lederretninger.

Transformasjonsledelse, transaksjonsledelse, karismatisk ledelse, endringsledelse, relasjonsledelse og kvalitetsledelse er blant begrepene man ofte møter i ledelsesteori.

Selv har jeg mangeårig erfaring som leder, og har arbeidet i selskaper og organisasjoner med veldig forskjellig utgangspunkt og ulike behov for lederkompetanse.

Når en skreller bort alle disse forskjellene og går ned på grunnfjellet, så er dog god ledelse i sin grunnform veldig lik etter min erfaring:

Ledelse handler om å nå mål gjennom andre sin arbeidsinnsats.

God ledelse er i slik tosidig, hvor den ene delen handler om å definere mål og ta beslutninger, og den andre delen handler om å få medarbeiderne med på laget.

Begge deler er nødvendige for at vi skal lykkes som ledere, og jeg vil her se nærmere på dem:

1)  Å definere mål og ta beslutninger.

Å definere mål for veien videre kan være krevende i en verden som stadig endrer seg.

Evne til å ta beslutninger handler om timing – og om å skaffe seg et handlingsrom.

I begge tilfeller vil erfaring og faglig kunnskap være kritiske faktorer, sammen med forståelse for “butikken” – for hva organisasjonen gjør og hvordan den er organisert.

2)  Å få medarbeiderne med på laget.

Å få medarbeiderne med på laget kan være utfordrende: Våre medarbeidere er forskjellige mennesker, med ulike meninger om hva som er viktig – og ikke minst med helt ulike personlige behov og forventninger til sin leder.

Eksempelvis vil en «grundertype» være veldig opptatt av muligheten for å utforske og realisere en ny tjeneste eller et nytt produkt. Personlig frihet er viktig, og som leder må du være tydelig i kommunikasjonen og bestemt i retningen du ønsker de skal gå i.

Så har du kanskje også en «kritiker» i din organisasjon? Mennesker som er opptatt av kvalitet og at prosedyrer blir fulgt. Disse menneskene er stolte av faget sitt, og er hele tiden på vakt for å verne om den gode kvaliteten. Da nytter det ikke å være generell i tilbakemeldingen eller ta en uformell samtale i forbifarten.  Det er forventet at du som leder er forberedt, og har satt deg nøye inn i problemstillinger du ønsker å ta opp.

En variant av «kritikeren» er «perfeksjonisten», som aldri er helt fornøyd med egen innsats. Denne personen er sin egen største kritiker, og trenger hjelp av deg som leder for å se at ting kan være godt nok.

Slik kan vi fortsette, og vi taler gjerne om ulike personlighetstyper.  Disse bygger på teoriene til Carl Gustav Jung – den verdenskjente sveitsiske psykiateren som grunnla den analytiske psykologien.

På grunnlag av Jungs teori er det utviklet en rekke personlighetstester, herav Myers-Briggs Type Indikator (MBTI). Dette er en av verdens mest populære personlighetstester som deler inn befolkningen i 16 ulike personlighetstyper.

I Norge er boken Omgitt av idioter – hvordan forstå dem det ikke går an å forstå blitt veldig populær.

Her deler Thomas Erikson mennesketyper inn i de fire fargene rød-gul-blå-grønn, Bakgrunnen for boken er velprøvde teorier om personlighetstyper skapt av blant annet psykoanalytikeren Carl Gustav Jung og den amerikanske psykologen William Moulton Marston.

Utvikling av menneskekunnskap er en kontinuerlig prosess og vi blir aldri helt utlært.

 

Ønsker du å lære mer om ledelse?

Da er undervisning i mindre grupper en ideell arena. Se oversikt over våre kurs her: Lederkurs hos Bedre Beslutninger