Jeg mottok nettopp spørsmål fra en tidligere kursdeltaker:

«Når situasjonen er som den er på børsen om dagen, vil det lønne seg å selge seg ut, for så å gå inn igjen når det verste er over??

Eller sitte rolig og vente på oppgangen igjen? Vet du ikke kan svare på akkurat hva jeg bør gjøre, men litt sånn generelt. Sitter med det meste av min kapital i aksjer.»

Ikke så lett å gi et godt råd her…

Historisk har kriser kommet og gått, og gode perioder er avløst av perioder med omstilling og nedgang.

Våren 2020 fikk vi pandemien med COVID-19 som førte til drastiske tiltak over hele verden for å hindre smittespredning. Konsekvensene for næringslivet var dramatiske.  I Norge falt Oslo Børs falt med over 30 %, og mange selskaper mer enn halverte seg i verdi.

Ukraina-krigen er den foreløpig siste i en lang rekke kriger og kriser, og fortsatt sliter viktige land med ettervirkningen av pandemien. Kina har med sin null-smittevisjon igjen stengt store områder, og WHO har offentlig gått ut og bedt Kina om å endre strategi.

Er det en langvarig krise?  Blir det verre eller går det snart over?

Media er full av motstridende informasjon og anbefalinger fra ulike eksperthold, den ene dagen med oppløftende nyheter og neste dag med katastrofebetraktninger.  Aksjemarkedet er tilsvarende volatilt og vanskelig å forutse, med store svingninger innenfor samme handledag.

Det som fortsatt gjelder er Norge sin åpne økonomi og avhengighet av omverden, vi er et lite land og en stor del av det vi produserer blir eksportert, og svært mye av det vi forbruker er importert.  Vel halvparten av omsetningen på Oslo Børs skjer i tillegg fra utenlandske investorer, og disse har en tendens til å trekke hjemover når det røyner på.

Din strategi før krisen er av stor betydning for beslutningen.

En viktig regel er å ikke investere mer enn du har råd til å tape. Så hvis risikoen er høy på dine aksjer = Du sover dårlig om natten, vurder å gå ut av noen særlig risikofylte aksjer.

En hjelp i vurdering av risiko kan være å svare på følgende spørsmål:

  • Valg av bransje: Har du kjøpt aksjer i nøytrale bransjer, eller i bransjer som påvirkes positivt eller negativt ut fra dagens situasjon?
  • Valg av selskap: Selskapene du har valgt å investere i, er de langt oppe i næringskjeden eller lenger nede?
  • Fokus på verdi eller vekst: Er aksjene kvalitetsselskaper med bra egenkapital? Tjener de penger? Gir de ut regelmessig utbytte?

Gir spørsmålene for mange svar du ikke liker, så kan det være tid for å gjøre tilpasninger. I urolige tider synes jeg stop loss regelen med grense på –15 % er ekstra god praksis å forholde seg til, selg aksjen før den går mer ned!

PS! Sitter du i kvalitetsaksjer og har råd til det, så kan det være greit å sitte stille i båten og vente på bedre tider.

Vurderinger fremover:

I urolige tider er det bra å sitte med ledig kapital. Ingen av oss klarer å treffe bunnen av markedet, men kanskje å være i nærheten av denne og gjøre gode kjøp?

Selv legger jeg stor vekt på signalene som kommer fra USA og Kina:  Når og hvordan de kommer ut av av en krise vil gjerne være styrende for utviklingen også i Norge.

Historisk sett har bratt nedgang blitt etterfulgt av like bratt oppgang.

Når det snur vil oppgangen gjerne komme hurtig, og mye av stigningen kan komme i løpet av noen hektiske dager eller uker. Dette skjedde i 2020, hvor hovedindeksen for Oslo Børs faktisk endte med en oppgang på 4,0 %.

Nye muligheter kommer alltid: Markedet er vanskelig å time, men ser vi på historiske verdier så er det nå flere gode selskaper som er lavt priset.  Gjør gjerne en verdivurdering av selskapene, før du kjøper, i steden for å bare gå for andre sine anbefalinger..

Selskaper jeg ikke anbefaler for privatinvestoren, er de som beveger seg mye opp og ned i verdi fra dag til dag, og som i tillegg har lav egenkapital. Eksempel flyaksjer, her er det dessverre fort å tape mye penger.  Husk gjerne at når du kjøper fordi aksjen er så billig, så er det en annen som selger av motsatt grunn!

Selv satser jeg på fundamental analyse, og på kvalitetsselskaper som jeg håper vil fortsette å gjøre det bra over lang tid. Målet er selvsagt å slå børsen over tid, ved hvert årsskifte!

Ønsker du å lære mer om aksjeinvesteringer, og utvikle en god strategi for når kjøpe og selge?

Da vil vårt grunnkurs innen aksjeinvestering være nyttig. Kurset er ment for private som ønsker å investere i aksjemarkedet. Les mer om kurset her