Kompetansetester

ØKT KOMPETANSE GIR BEDRE BESLUTNINGER!

Bestill kurs nå!

TEST DIN KOMPETANSE:

HVORDAN ER DINE KUNNSKAPER INNEN REGNSKAP OG ØKONOMI?

Her kan du prøve ut dine kunnskaper, og kanskje også lære noe nytt?

Vi opplever at mange undervurderer sine kunnskaper innen regnskap og økonomi.

Du har kanske erfaring fra før med fakturabehandling – betalinger, timer eller annet kontorarbeid?  Da har du fått verdifull kunnskap som kan bygges videre på.

Ta gjerne en test og se hva du kan akkurat nå!

Test av regnskap basiskunnskap:

Test av regnskap grunnkunnskaper:

Test av Finansregnskap og skatt: