Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine kunnskaper innen finansregnskap og skatt. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Du lærer alt dette og mye mer på Regnskap Årsmodul, du lærer lage et komplett finansregnskap.
Lykke til!

1. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

2. Finansregnskapet .

Finansregnskapet kan deles i to hoveddeler. De to delene kaller vi:

 

 
 
 

3. Finansregnskapet, skattenoten.

Hva menes med betaltbar skatt? Kryss av for ett eller flere alternativer som du mener gir rett svar.

 
 
 
 

4. Når vi i finansregnskapet skal beregne vareforbruket for en periode, skal gjenanskaffelsesprisen for de innkjøpte varene legges til grunn.

 

 
 

5. Finansregnskapet .

Finansregnskapet kan deles i to hoveddeler. De to delene kaller vi:

 
 
 

6. Finansregnskapet .
Egenkapitalen som fremkommer i finansregnskapet, forteller hvor mye kontanter bedriften har til rådighet.

 
 

7. Finansregnskapet, skattenoten.

Hva menes med utsatt skatt (utsatt skattefordel)?

 
 
 
 
 

8. Finansregnskapet . Det regnskapsmessige resultatet er ikke nødvendigvis lik det skattemessige.

Typiske poster som danner grunnlag for ulike vurderinger skattemessig og regnskapsmessig vil være (kryss av de som du mener passer):