Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine kunnskaper innen finansregnskap og skatt. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Du lærer alt dette og mye mer på Regnskap Årsmodul, du lærer lage et komplett finansregnskap.
Lykke til!

1. Finansregnskapet .
Egenkapitalen som fremkommer i finansregnskapet, forteller hvor mye kontanter bedriften har til rådighet.

 
 

2. Når vi i finansregnskapet skal beregne vareforbruket for en periode, skal gjenanskaffelsesprisen for de innkjøpte varene legges til grunn.

 

 
 

3. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

4. Finansregnskapet .

Finansregnskapet kan deles i to hoveddeler. De to delene kaller vi:

 

 
 
 

5. Finansregnskapet, skattenoten.

Hva menes med betaltbar skatt? Kryss av for ett eller flere alternativer som du mener gir rett svar.

 
 
 
 

6. Finansregnskapet – OPPGAVE: Det regnskapsmessige resultatet er ikke nødvendigvis lik det skattemessige. Da oppstår midlertidige og skattemessige forskjeller.

Sykkelpilotene AS har følgende tall i saldobalansen:

                                       Regnskap                      Skatteregnskap       Forskjeller

30xx      Salg                               200

40xx      Varekost                       100

60xx      Avskr                               50

70xx      ADM                                 25

70xx      Representasjon               10

_________________________________________________________________

Resultat før skatt                  15

_________________________________________________________________

Skattemessige avskrivninger er beregnet til kr 20.

Representasjon er middag for en utvalgt kunde på byens beste resturat.

Kryss av utsagnene under som du mener passer:

 
 
 
 
 
 

7. Finansregnskapet .

Finansregnskapet kan deles i to hoveddeler. De to delene kaller vi:

 
 
 

8. Finansregnskapet . Det regnskapsmessige resultatet er ikke nødvendigvis lik det skattemessige.

Typiske poster som danner grunnlag for ulike vurderinger skattemessig og regnskapsmessig vil være (kryss av de som du mener passer):