Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille “lurespørsmål”.

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

2. Hvorfor trenger vi regnskap?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 

3. Salgsinntekter.

En bedrift har solgt varer for kr 50 000. Er saldoen på inntektskontoen en debet- eller en kreditsaldo?

 
 
 

4. Balansen består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger Egenkapitalen?

 
 

5. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

6. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

7. Resultatregnskapet.

Når et nytt regnskapsår startes opp, er alle resultatkonti i null.

 
 
 

8. Kundefordringer.

Om kundefordringer minker i perioden, så betyr det at innbetalingene er høyere enn salget som faktureres i perioden.

 
 

9. Resultatregnskapet forteller hvordan egenkapitalen har forandret seg i løpet av en gitt periode.

 
 

10. Balansen.

Hva består anleggsmidler av?