Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille “lurespørsmål”.

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Hva står MVA for?

 
 

2. Lønn.  De arbeidsgiveravgiftssatser som skal benyttes er avhengig av hvor i landet den ansatte bor.

 
 

3. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

4. Resultatregnskapet forteller hvordan egenkapitalen har forandret seg i løpet av en gitt periode.

 
 

5. Balansen består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger Egenkapitalen?

 
 

6. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

7. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

8. Betaling av avdrag.

Hva skjer når en bedrift betaler kr 50 000 i avdrag på et lån?

 
 
 

9. I regnskapet benyttes dobbel bokføring (dobbelt bokholderi).  Hva menes med det?

 
 
 

10. Hvorfor trenger vi kontoplan?