Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille “lurespørsmål”.

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

2. Balansen kalles gjerne for “alle regnskapers mor”.  Kan du tenke deg hvorfor?

 
 

3. Resultatregnskapet.

Når et nytt regnskapsår startes opp, er alle resultatkonti i null.

 
 
 

4. Hva står MVA for?

 
 

5. Kundefordringer.

Om kundefordringer minker i perioden, så betyr det at innbetalingene er høyere enn salget som faktureres i perioden.

 
 

6. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

7. Balansen.

Hva består anleggsmidler av?

 
 

8. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

9. Resultatregnskapet viser det økonomiske resultat av driften i en gitt periode.

 
 

10. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.