Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille «lurespørsmål».

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Hvorfor trenger vi regnskap?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 

2. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

3. Resultatregnskapet viser det økonomiske resultat av driften i en gitt periode.

 
 

4. Kundefordringer.

Om kundefordringer minker i perioden, så betyr det at innbetalingene er høyere enn salget som faktureres i perioden.

 
 

5. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

6. Betaling av avdrag.

Hva skjer når en bedrift betaler kr 50 000 i avdrag på et lån?

 
 
 

7. Balansen kalles gjerne for «alle regnskapers mor».  Kan du tenke deg hvorfor?

 
 

8. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

9. Resultatregnskapet forteller hvordan egenkapitalen har forandret seg i løpet av en gitt periode.

 
 

10. Balansen.

Hva består anleggsmidler av?