Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille «lurespørsmål».

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Salgsinntekter.

En bedrift har solgt varer for kr 50 000. Er saldoen på inntektskontoen en debet- eller en kreditsaldo?

 
 
 

2. Resultatregnskapet viser det økonomiske resultat av driften i en gitt periode.

 
 

3. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

4. Hva står MVA for?

 
 

5. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

6. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

7. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

8. Resultatregnskapet.

Når et nytt regnskapsår startes opp, er alle resultatkonti i null.

 
 
 

9. Feriepengene er skattefrie.

 
 

10. Lønn.  De arbeidsgiveravgiftssatser som skal benyttes er avhengig av hvor i landet den ansatte bor.