Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille “lurespørsmål”.

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Balansen består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger Egenkapitalen?

 
 

2. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

3. Resultatregnskapet viser det økonomiske resultat av driften i en gitt periode.

 
 

4. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

5. Resultatregnskapet.

Når et nytt regnskapsår startes opp, er alle resultatkonti i null.

 
 
 

6. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

7. Salgsinntekter.

En bedrift har solgt varer for kr 50 000. Er saldoen på inntektskontoen en debet- eller en kreditsaldo?

 
 
 

8. I regnskapet benyttes dobbel bokføring (dobbelt bokholderi).  Hva menes med det?

 
 
 

9. Feriepengene er skattefrie.

 
 

10. Lønn.  De arbeidsgiveravgiftssatser som skal benyttes er avhengig av hvor i landet den ansatte bor.