Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille «lurespørsmål».

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Balansen består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger Egenkapitalen?

 
 

2. Hva står MVA for?

 
 

3. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

4. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

5. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

6. Feriepengene er skattefrie.

 
 

7. Betaling av avdrag.

Hva skjer når en bedrift betaler kr 50 000 i avdrag på et lån?

 
 
 

8. Kundefordringer.

Om kundefordringer minker i perioden, så betyr det at innbetalingene er høyere enn salget som faktureres i perioden.

 
 

9. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

10. Resultatregnskapet.

Når et nytt regnskapsår startes opp, er alle resultatkonti i null.