Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille «lurespørsmål».

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Kundefordringer.

Om kundefordringer minker i perioden, så betyr det at innbetalingene er høyere enn salget som faktureres i perioden.

 
 

2. I regnskapet benyttes dobbel bokføring (dobbelt bokholderi).  Hva menes med det?

 
 
 

3. Resultatregnskapet.

Når et nytt regnskapsår startes opp, er alle resultatkonti i null.

 
 
 

4. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

5. Hvorfor trenger vi regnskap?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 

6. Balansen.

Hva består anleggsmidler av?

 
 

7. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

8. Resultatregnskapet viser det økonomiske resultat av driften i en gitt periode.

 
 

9. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

10. Hvorfor trenger vi kontoplan?