Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille “lurespørsmål”.

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Balansen.

Hva består anleggsmidler av?

 
 

2. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

3. Kundefordringer.

Om kundefordringer minker i perioden, så betyr det at innbetalingene er høyere enn salget som faktureres i perioden.

 
 

4. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

5. I regnskapet benyttes dobbel bokføring (dobbelt bokholderi).  Hva menes med det?

 
 
 

6. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

7. Balansen kalles gjerne for “alle regnskapers mor”.  Kan du tenke deg hvorfor?

 
 

8. Salgsinntekter.

En bedrift har solgt varer for kr 50 000. Er saldoen på inntektskontoen en debet- eller en kreditsaldo?

 
 
 

9. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

10. Resultatregnskapet.

Når et nytt regnskapsår startes opp, er alle resultatkonti i null.