Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille «lurespørsmål».

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

2. Balansen kalles gjerne for «alle regnskapers mor».  Kan du tenke deg hvorfor?

 
 

3. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

4. Betaling av avdrag.

Hva skjer når en bedrift betaler kr 50 000 i avdrag på et lån?

 
 
 

5. Kundefordringer.

Om kundefordringer minker i perioden, så betyr det at innbetalingene er høyere enn salget som faktureres i perioden.

 
 

6. Hvorfor trenger vi regnskap?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 

7. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

8. Salgsinntekter.

En bedrift har solgt varer for kr 50 000. Er saldoen på inntektskontoen en debet- eller en kreditsaldo?

 
 
 

9. Resultatregnskapet viser det økonomiske resultat av driften i en gitt periode.

 
 

10. Hva står MVA for?