Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille «lurespørsmål».

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

2. Balansen kalles gjerne for «alle regnskapers mor».  Kan du tenke deg hvorfor?

 
 

3. Hvorfor trenger vi regnskap?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 

4. Resultatregnskapet viser det økonomiske resultat av driften i en gitt periode.

 
 

5. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

6. Lønn.  De arbeidsgiveravgiftssatser som skal benyttes er avhengig av hvor i landet den ansatte bor.

 
 

7. Balansen.

Hva består anleggsmidler av?

 
 

8. Betaling av avdrag.

Hva skjer når en bedrift betaler kr 50 000 i avdrag på et lån?

 
 
 

9. I regnskapet benyttes dobbel bokføring (dobbelt bokholderi).  Hva menes med det?

 
 
 

10. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..