Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Resultatregnskapet forteller om hvordan egenkapitalen i selskapet forandrer seg i en gitt periode.

 
 

2. Balansen. Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 

3. Hva heter kontoklasse 4?

 
 
 
 

4. Eksempel lønnskostnader:
Per er sommervikar hos NSB og får en timelønn på kr 100.-
Han har et skattekort med 10 % tabelltrekk.
Hvor mye koster en time for bedriften i direkte lønnskostnader?

 
 
 
 

5. Debet og kredit, hvordan brukes de i resultatregnskapet? Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 
 
 

6. Egenkapital. Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 

7. Hva står MVA for?

 
 

8. Eksempel bokføring.  Bedriften selger en tjeneste på kreditt for kr 100. (bedriften er ikke MVA-pliktig)

Hvordan bokføres dette i regnskapet?

 
 
 
 

9. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

10. Lønn.  De arbeidsgiveravgiftssatser som skal benyttes er avhengig av hvor i landet den ansatte bor.