Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Finansregnskapet .

Det er laveste verdis prinsipp som skal legges til grunn i vurderingen av hva varebeholdningene skal verdsettes til i finansregnskapet.

 
 

2. Lønn.  Feriepenger skal kun beregnes på lønn som er tjent som timelønn eller månedslønn.

 
 

3. Finansregnskapet .
Egenkapitalen som fremkommer i finansregnskapet forteller hvor mye kontanter bedriften har til rådighet.

 
 

4. Finansregnskapet . Det regnskapsmessige resultatet er ikke nødvendigvis lik det skattemessige.

Typiske poster som danner grunnlag for ulike vurderinger skattemessig og regnskapsmessig vil være (kryss av de som du mener passer):

 

 
 
 
 
 
 

5. Hva står MVA for?

 
 

6. Egenkapital.

Om verdien av bygningene er kr 1 mill høyere enn angitt i balansen, så er reell egenkapital kr 1 mill høyere enn det regnskapet viser. Vi ser da bort fra skatt.

 
 

7. Eksempel MVA-oppgjør: Varekjøp kr 100 + MVA.  Selges for kr 160 + MVA.
Ved kun dette ene kjøpet og salget, hva blir neste MVA-oppgjør til myndighetene?

 
 
 
 

8. Lønn. Lønnskostnader for en bedrift er lønn + sosiale kostnader.  Her er det vanlig å beregne årslønn + 40 %, og timelønn + 50 %.

Hvorfor er disse forskjellige?

 
 
 
 

9. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

10. Resultatregnskapet. Hvilke av følgende utsagn er riktige?