Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Lønn 2.  Bedrifter som har ansatte betaler ut lønn. Hvilke av disse påstandene er riktige?

 
 
 
 

2. Eksempel bokføring.  Bedriften selger en tjeneste på kreditt for kr 100. (bedriften er ikke MVA-pliktig)

Hvordan bokføres dette i regnskapet?

 
 
 
 

3. Eksempel lønnskostnader:
Per er sommervikar hos NSB og får en timelønn på kr 100.-
Han har et skattekort med 10 % tabelltrekk.
Hvor mye koster en time for bedriften i direkte lønnskostnader?

 
 
 
 

4. Egenkapital.

Om verdien av bygningene er kr 1 mill høyere enn angitt i balansen, så er reell egenkapital kr 1 mill høyere enn det regnskapet viser. Vi ser da bort fra skatt.

 
 

5. Eksempel Merverdiavgift:

Inngående merverdiavgift (på innkjøp) trekkes fra utgående merverdiavgift (på salget), og bedriften betaler kun inn differansen til fylkesskattekontoret.

 
 

6. Inngående MVA, oppgave. (Vi beregner 25 % MVA)

En vare koster kr 100.- inkl. MVA.  Hva er beløpet for MVA?

 
 
 

7. Resultatregnskapet forteller om hvordan egenkapitalen i selskapet forandrer seg i en gitt periode.

 
 

8. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

9. Debet og kredit, hvordan brukes de i resultatregnskapet? Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 
 
 

10. Saldobalansen.

Summen av alle konti i saldobalansen blir alltid 0.