Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Eksempel Merverdiavgift:

Inngående merverdiavgift (på innkjøp) trekkes fra utgående merverdiavgift (på salget), og bedriften betaler kun inn differansen til fylkesskattekontoret.

 
 

2. Resultatregnskapet. Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 
 

3. Eksempel MVA-oppgjør: Varekjøp kr 100 + MVA.  Selges for kr 160 + MVA.
Ved kun dette ene kjøpet og salget, hva blir neste MVA-oppgjør til myndighetene?

 
 
 
 

4. Resultatregnskapet forteller om hvordan egenkapitalen i selskapet forandrer seg i en gitt periode.

 
 

5. I regnskapet benyttes dobbel bokføringHva menes med det?

 
 
 

6. Balansen. Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 

7. Eksempel bokføring.  Bedriften kjøper en vare på kreditt for kr 75.  (Bedriften er ikke MVA-pliktig).  Hvordan bokføres dette i regnskapet?

 
 
 

8. Lønn. Lønnskostnader for en bedrift er lønn + sosiale kostnader.  Her er det vanlig å beregne årslønn + 40 %, og timelønn + 50 %.

Hvorfor er disse forskjellige?

 
 
 
 

9. Balansen kalles gjerne for “alle regnskapers mor”.  Kan du tenke deg hvorfor?

 
 

10. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..