Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Saldobalansen.

Summen av alle konti i saldobalansen blir alltid 0.

 
 
 

2. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

3. Resultatregnskapet består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger salgsinnektene?

 
 

4. Eksempel Merverdiavgift:

Inngående merverdiavgift (på innkjøp) trekkes fra utgående merverdiavgift (på salget), og bedriften betaler kun inn differansen til fylkesskattekontoret.

 
 

5. Eksempel MVA-oppgjør: Varekjøp kr 100 + MVA.  Selges for kr 160 + MVA.
Ved kun dette ene kjøpet og salget, hva blir neste MVA-oppgjør til myndighetene?

 
 
 
 

6. Resultatregnskapet forteller om hvordan egenkapitalen i selskapet forandrer seg i en gitt periode.

 
 

7. Eksempel bokføring.  Bedriften selger en tjeneste på kreditt for kr 100. (bedriften er ikke MVA-pliktig)

Hvordan bokføres dette i regnskapet?

 
 
 
 

8. Lønn.  Feriepenger skal kun beregnes på lønn som er tjent som timelønn eller månedslønn.

 
 

9. Lønn. Lønnskostnader for en bedrift er lønn + sosiale kostnader.  Her er det vanlig å beregne årslønn + 40 %, og timelønn + 50 %.

Hvorfor er disse forskjellige?

 
 
 
 

10. Resultatregnskapet. Hvilke av følgende utsagn er riktige?