Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Lønn 1.  Bedrifter som har ansatte betaler ut lønn. Hvilke av disse påstandene er riktige?

 
 
 
 

2. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

3. Resultatregnskapet forteller om hvordan egenkapitalen i selskapet forandrer seg i en gitt periode.

 
 

4. Eksempel Merverdiavgift:

Inngående merverdiavgift (på innkjøp) trekkes fra utgående merverdiavgift (på salget), og bedriften betaler kun inn differansen til fylkesskattekontoret.

 
 

5. Finansregnskapet .
Egenkapitalen som fremkommer i finansregnskapet forteller hvor mye kontanter bedriften har til rådighet.

 
 

6. Balansen kalles gjerne for “alle regnskapers mor”.  Kan du tenke deg hvorfor?

 
 

7. Hva heter kontoklasse 4?

 
 
 
 

8. Utgående MVA, oppgave. (Vi beregner 25 % MVA)

En vare selges for kr 100.- ekskl. MVA.  Hva er beløpet for MVA?

 
 
 

9. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

10. Finansregnskapet . Det regnskapsmessige resultatet er ikke nødvendigvis lik det skattemessige.

Typiske poster som danner grunnlag for ulike vurderinger skattemessig og regnskapsmessig vil være (kryss av de som du mener passer):