Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Lønn.  Feriepenger skal kun beregnes på lønn som er tjent som timelønn eller månedslønn.

 
 

2. Debet og kredit, hvordan brukes de i balanseregnskapet? Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 
 

3. Finansregnskapet .

Det er laveste verdis prinsipp som skal legges til grunn i vurderingen av hva varebeholdningene skal verdsettes til i finansregnskapet.

 
 

4. Lønn.  De arbeidsgiveravgiftssatser som skal benyttes er avhengig av hvor i landet den ansatte bor.

 
 

5. Eksempel MVA-oppgjør: Varekjøp kr 100 + MVA.  Selges for kr 160 + MVA.
Ved kun dette ene kjøpet og salget, hva blir neste MVA-oppgjør til myndighetene?

 
 
 
 

6. Resultatregnskapet forteller om hvordan egenkapitalen i selskapet forandrer seg i en gitt periode.

 
 

7. Resultatregnskapet består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger salgsinnektene?

 
 

8. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

9. Debet og kredit, hvordan brukes de i resultatregnskapet? Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 
 
 

10. Eksempel Merverdiavgift:

Inngående merverdiavgift (på innkjøp) trekkes fra utgående merverdiavgift (på salget), og bedriften betaler kun inn differansen til fylkesskattekontoret.