Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Egenkapital.

Om verdien av bygningene er kr 1 mill høyere enn angitt i balansen, så er reell egenkapital kr 1 mill høyere enn det regnskapet viser. Vi ser da bort fra skatt.

 
 

2. Lønn.  De arbeidsgiveravgiftssatser som skal benyttes er avhengig av hvor i landet den ansatte bor.

 
 

3. Finansregnskapet . Det regnskapsmessige resultatet er ikke nødvendigvis lik det skattemessige.

Typiske poster som danner grunnlag for ulike vurderinger skattemessig og regnskapsmessig vil være (kryss av de som du mener passer):

 

 
 
 
 
 
 

4. Debet og kredit, hvordan brukes de i resultatregnskapet? Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 
 
 

5. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

6. Eksempel Merverdiavgift:

Inngående merverdiavgift (på innkjøp) trekkes fra utgående merverdiavgift (på salget), og bedriften betaler kun inn differansen til fylkesskattekontoret.

 
 

7. Saldobalansen.

Summen av alle konti i saldobalansen blir alltid 0.

 
 
 

8. Utgående MVA, oppgave. (Vi beregner 25 % MVA)

En vare selges for kr 100.- ekskl. MVA.  Hva er beløpet for MVA?

 
 
 

9. Lønn 2.  Bedrifter som har ansatte betaler ut lønn. Hvilke av disse påstandene er riktige?

 
 
 
 

10. Resultatregnskapet. Hvilke av følgende utsagn er riktige?