Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Balansen. Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 

2. Finansregnskapet .
Egenkapitalen som fremkommer i finansregnskapet forteller hvor mye kontanter bedriften har til rådighet.

 
 

3. Lønn.  Feriepenger skal kun beregnes på lønn som er tjent som timelønn eller månedslønn.

 
 

4. Lønn. Lønnskostnader for en bedrift er lønn + sosiale kostnader.  Her er det vanlig å beregne årslønn + 40 %, og timelønn + 50 %.

Hvorfor er disse forskjellige?

 
 
 
 

5. Saldobalansen.

Summen av alle konti i saldobalansen blir alltid 0.

 
 
 

6. Resultatregnskapet forteller om hvordan egenkapitalen i selskapet forandrer seg i en gitt periode.

 
 

7. Resultatregnskapet består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger salgsinnektene?

 
 

8. Lønn 1.  Bedrifter som har ansatte betaler ut lønn. Hvilke av disse påstandene er riktige?

 
 
 
 

9. Finansregnskapet .

Det er laveste verdis prinsipp som skal legges til grunn i vurderingen av hva varebeholdningene skal verdsettes til i finansregnskapet.

 
 

10. Eksempel bokføring.  Bedriften selger en tjeneste på kreditt for kr 100. (bedriften er ikke MVA-pliktig)

Hvordan bokføres dette i regnskapet?