Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Balansen kalles gjerne for “alle regnskapers mor”.  Kan du tenke deg hvorfor?

 
 

2. Eksempel lønnskostnader:
Per er sommervikar hos NSB og får en timelønn på kr 100.-
Han har et skattekort med 10 % tabelltrekk.
Hvor mye koster en time for bedriften i direkte lønnskostnader?

 
 
 
 

3. Finansregnskapet .

Det er laveste verdis prinsipp som skal legges til grunn i vurderingen av hva varebeholdningene skal verdsettes til i finansregnskapet.

 
 

4. Resultatregnskapet består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger salgsinnektene?

 
 

5. Eksempel bokføring.  Bedriften selger en tjeneste på kreditt for kr 100. (bedriften er ikke MVA-pliktig)

Hvordan bokføres dette i regnskapet?

 
 
 
 

6. Resultatregnskapet forteller om hvordan egenkapitalen i selskapet forandrer seg i en gitt periode.

 
 

7. Lønn 1.  Bedrifter som har ansatte betaler ut lønn. Hvilke av disse påstandene er riktige?

 
 
 
 

8. Utgående MVA, oppgave. (Vi beregner 25 % MVA)

En vare selges for kr 100.- ekskl. MVA.  Hva er beløpet for MVA?

 
 
 

9. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

10. Debet og kredit, hvordan brukes de i balanseregnskapet? Hvilke av følgende utsagn er riktige?