Investering i aksjer Grunnkurs KVELD

Har du lyst til å investere i aksjer og fond, og ønsker mer kunnskap?

For nybegynnere kan det å investere i aksjemarkedet være en forvirrende og overveldende affære. Det er ofte mye informasjon å håndtere på en gang og det kan være vanskelig å ta beslutninger når man ikke vet hvor man skal begynne. Alt handler om penger, og ved dårlige investeringer er det dessverre fort gjort å tape betydelige beløp.

Men sannheten er at aksjemarkedet beror på alt annet enn flaks, og dersom man går riktig frem byr aksjemarkedet på solide investeringsmuligheter også for nybegynnere, forutsatt at man tar veloverveide beslutninger og vurderer risiko på en fornuftig måte.

Det kreves derfor en del innsats i begynnelsen for å bygge opp en grunnleggende forståelse av hvordan aksjemarkedet fungerer.


Formål med kurset nettopp å gi den grunnleggende forståelsen, samt å hjelpe investoren med valg av en tydelig og lønnsom investeringsstrategi.

Kurset forteller deg om hvordan man verdsetter aksjer og hvordan du kan investere ut fra aksjenes underliggende verdier. De viktige beregninger av nøkkeltall innen aksjehandel blir gjennomgått og forklart, og du lærer å finne frem til og vurdere bransjestrender. Målet med verdibaserte aksjeinvesteringer er å slå markedet over tid.

Vi går inn i selve beslutningsprosessen rundt kjøpet (og et senere salg). Slik kunnskap er veldig vanskelig å tilegne seg ved å lese på nettet, mens kurs i mindre grupper er en ideell arena. Vi har maks 10 deltakere på kurset, og det enkelt å stille spørsmål underveis.

Praktiske eksempler hentes fra aktuelle børsnoterte selskaper fra ulike bransjer. På kurset får du kun nøytrale råd, vi har ingen aksjer eller aksjefond som vi trenger å selge.

Vi ser det er flere som inviterer med venner/kollegaer og lager aksjeklubb, og har slik et tilbud om påmelding av 3 deltakere til pris for 2.


Dette vil du vil lære mer om på kurset:

• Valg av investeringsstrategi.
– Hvor og hvordan skal jeg investere?
– Hvilken risiko ønsker jeg å påta meg?
– Investering i aksjefond.

• Etablering av prinsipper for verdibasert aksjeinvestering.
– Når skal jeg kjøpe?
– Når skal jeg selge?

• Markedsvurdering – valg av bransje.
– Ulike bransjer har forskjellig risiko.
– Kjennetegn ved noen bransjer.

• Selskapsvurdering – valg av selskap.
– Selskaper i samme bransje kan ha veldig forskjellig potensiale.
– Hvordan forstå tallene i selskapsregnskapet?
– Gjennomgang av nøkkeltallsberegningene P/E, Pris/Bok.
– Andre viktige forhold du bør kjenne til.

• Gjennomgang av utvalgte selskaper fra Oslo Børs.

Les gjerne våre artikler om aksjeinvestering her.

Vi har fornøyde kursdeltakere:

«Veldig fornøyd! Spesielt godt med praktiske gjennomganger, steg for steg.» Marianne.

» Godt materiale og solid gjennomføring. Bra at kursholder tar seg tid til å gå igjennom spørsmål! » Mats.


Målgruppe

Vårt kurs investering i aksjer passer for deg som vurderer å investere i aksjer og aksjefond, eller som allerede er i gang – som ønsker mer kunnskap og en gjennomtenkt investeringsstrategi.

Ingen forhåndskunnskaper er nødvendig, vi forklarer alle fagord og uttrykk som benyttes.

Kurset har maks 10 deltakere, små grupper gjør det enkelt å stille spørsmål og få tilbakemelding.

Kursleder Rune Sagstad

Rune Sagstad

er en av våre mest erfarne kursledere. Han er utdannet økonom og har jobbet med aksjeinvesteringer de siste 13 årene.

Rune har et stort engasjement for økonomi og undervisning, og får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs.

Spørsmål til kurset?

Send oss en E-mail til: post@bedrebeslutninger.no

Vi tilbyr også nettkurs:

Nettkurs 1 – Komme igang med aksjehandel

Nettkurs 2 – Hvordan investere i aksjer og aksjefond

Våre kommende kurs

  • Ingen hendelser i denne kategorien