Regnskap Videregående kurs

Kurset bygger videre på vårt regnskap grunnkurs og har dypere fokus på resultat og balanseføringer, og de vurderinger som må gjøres i selskapet.

Videre er regnskapsanalyse og vurdering av lønnsomhet en sentral del av kurset.

Kurset kan varmt anbefales når du ønsker å lære og forstå mer, og vi har satt en maks på 8 deltakere slik at det er ekstra enkelt å stille spørsmål underveis.


Målgruppe:

Vårt videregående regnskapskurs er laget for deg som arbeider med regnskap og resultatoppfølging i en bedrift.

Du vil ha stor nytte av kurset i det praktiske arbeidet, samt når du skal informere om bedriftens økonomi til andre, kommunisere med revisor – regnskapsfører m.v.

Forkunnskaper:

Det er en fordel med grunnleggende kunnskap om regnskap.

(Vi anbefaler her gjerne vårt Regnskap Grunnkurs som basiskurs)


Kursbevis / sertifisering:

Du får kursbevis som beskriver alle hovedpunktene i kurset.

Sertifisering regnskapsfører: 10 timer finansregnskap, 4 timer diverse.

Etter kurset sender vi elektronisk kopi av maler og økonomimodeller som vi bruker i kurset, til fri benyttelse i eget selskap.

Dette vil du lære mer om på kurset:

 • Regnskap og regnskapsforståelse.
  • Balanse og resultatoppfølging, sentrale poster i regnskapet.
  • Periodisering av inntekter og kostnader ved periodeslutt.
  • Lønnsavstemming i et selskap, vurdering av varelager og andre eiendeler.
  • Avskrivningsregler og oppbygging av anleggskartotek.
  • Lovverk – Grunnleggende regnskapsprinsipper – Regnskapsloven.
 • Løpende oppfølging av bedriftens økonomi.
  • Ulike typer kostnader – og behov for oppfølging.
  • Kalkyler og budsjetter, praktisk bruk og kvalitetssikriing.
 • Regnskapsanalyse og vurdering av lønnsomhet.
  • Identifisering av «røde flagg» i regnskapet.
  • Bruk av nøkkeltall for beregning av lønnsomhet og soliditet.
  • Faresignaler og noen råd.
 • Masse praktiske kursoppgaver, med felles gjennomgang av løsningsforslag.


Fornøyde kursdeltakere:

“Meget bra, lært mye. Flott med konkrete eksempler og oppgaver. Kursleder god å forklare.” Siv.

» Veldig bra, og meget kompetent kursholder. Fin gruppestørrelse.» Johan.

Kursleder Rune Sagstad

Kursleder Rune Sagstad

har et stort engasjement for økonomi og får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs. Rune er autorisert regnskapsfører og har lang erfaring som økonomisjef.

Han har også bred kompetanse fra verdivurdering av selskaper og fra ulike styreverv.

Spørsmål til kurset?

Send oss en E-mail til: post@bedrebeslutninger.no


Våre kommende kurs

 • Ingen hendelser i denne kategorien