Regnskapskurs videregående

På kurset lærer du praktisk resultatoppfølging og hvordan avstemme balansen, og du lærer å vurdere regnskapstall og foreta lønnsomhetsanalyser.

Kurset bygger videre på vårt regnskap grunnkurs, og vil gi deg økt forståelse og kompetanse.

Kurset er meget praktisk rettet, og det du lærer på kurset kan du gjøre direkte bruk av i din bedrift.

Vi har begrenset antall deltakere og det er enkelt å stille spørsmål underveis i kurset.


Målgruppe:

Regnskapskurs Videregående er veldig nyttig for deg som jobber med regnskap og resultatoppfølging i en bedrift, og som gjerne skal presentere økonomisk informasjon til andre i selskapet.

Du vil videre ha stor nytte av kurset når du jobber sammen med, og kommuniserer med regnskapsfører/revisor.

Forkunnskaper:

DDet er en fordel med grunnleggende kunnskap om regnskap, i form av praktisk regnskapsarbeid eller erfaring med å lese regnskapsrapporter.

(Vi anbefaler her gjerne vårt Regnskap Grunnkurs som basiskurs)


Eksamen / sertifisering:

Du får kursbevis som beskriver alle hovedpunktene i kurset. Sertifisering regnskapsfører: 10 timer finansregnskap, 4 timer diverse.

Det er også mulighet for å ta en frivillig skriftlig kompetansetest, og få et eget kompetansebevis i tillegg.

Du får med deg hjem elektronisk kopi av våre praktiske maler og økonomimodeller som vi bruker i kurset, til fri benyttelse i eget selskap.

Dette vil du lære mer om på kurset

DAG 1: Resultatoppfølging og vurderinger i regnskapet

 • Regnskapsloven, de fem grunnleggende regnskapsprinsippene og deres praktiske betydning.
 • Vurdering av varelager og andre eiendeler i balansen.
 • Avskrivningsregler og oppbygging av anleggskartotek.
 • Periodisering av inntekter og kostnader ved periodeslutt.
 • Kvalitetssikring av regnskapet, kontroller du bør gjennomføre.
 • Bruk av kalkyler og oppfølging av disse.
 • Prinsipper for budsjettering og budsjettoppfølging.
 • Praktiske kursoppgaver med felles gjennomgang av løsningsforslag.

DAG 2: Regnskapsforståelse og lønnsomhetsanalyser

 • Hvordan lese og forstå tallene i regnskapet?
 • Røde flagg i regnskapet, identifisering av risiko og usikkerhet i regnskapet.
 • Bruk av nøkkeltall for beregning av lønnsomhet og soliditet.
 • Vanlige metoder for vurdering av et selskaps markedsverdi.
 • Dagen avsluttes med praktisk oppgave hvor deltakerne er med og vurderer lønnsomhet og soliditet i noen utvalgte selskaper.


Fornøyde kursdeltakere:

“Meget bra, lært mye. Flott med konkrete eksempler og oppgaver. Kursleder god å forklare.” Siv.

» Veldig bra, og meget kompetent kursholder. Fin gruppestørrelse.» Johan.

Kursleder Rune Sagstad

Kursleder Rune Sagstad

har et stort engasjement for økonomi og får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs. Rune er autorisert regnskapsfører og har lang erfaring som økonomisjef.

Han har også bred kompetanse fra verdivurdering av selskaper og fra ulike styreverv.

Spørsmål til kurset?

Send oss en E-mail til: post@bedrebeslutninger.no


Våre kommende kurs

 • Ingen hendelser i denne kategorien