Kurs i styrearbeid – for nye styremedlemmer

Kurset vil gi deg kunnskap og forståelse for hvordan det viktige arbeidet i styret foregår, og hvilke ansvar du påtar deg som styremedlem.

Du får videre med deg mange praktiske tips om hvordan du kan bidra aktivt i styremøtene.

Emneoversikt, dette lærer du:

 • Selskapsformer og styret, lovgivningen.
  • Styrets oppgaver og plikter.
  • Daglig leders oppgaver og plikter.
  • Styrets sammensetning, kapasitet og kompetanse.
 • Praktisk styrearbeid.
  • Styremøter – typisk agenda.
  • Styrets oppfølging av driften i selskapet.
  • Strategiprosessen i styret.
  • Godkjenning av årsregnskap – generalforsamling.
  • Hva skjer mellom styremøtene?
 • Styreevaluering og verdiskapning i styret.

Hvem passer kurset for:

Kurset passer spesielt godt for nye styremedlemmer.

Kurset passer også for deg som har vært med i styret en stund, og som ønsker en faglig oppdatering om styrerollen.

I begge tilfeller vil du få med deg masse ny inspirasjon som styremedlem, og mange nyttige tips og råd.

Rune Sagstad

Kursleder Rune Sagstad

er utdannet økonom og statsautorisert regnskapsfører.

Han har bred erfaring innen styreverv og rådgivning i bedrifter, og holder en rekke kurs innen ledelse og bedriftsøkonomi.Spørsmål til kurset?

Send oss en E-mail til: post@bedrebeslutninger.no

Våre kommende kurs

 • Ingen hendelser i denne kategorien