coaching

Lederkurs 2 – Delegering og oppfølging av medarbeidere

I moderne bedrifter og organisasjoner sitter ikke lederen med hele kompetansen selv, men må i stor grad overlate arbeidet og stole på sine medarbeidere. Tradisjonell kontroll-ledelse erstattes av delegering og en mer oppfølgende lederstil.

Medarbeidere trenger å bli behandlet likeverdig, men ikke likt. Ulike faser og ulike mennesker fordrer forskjellig tilnærming, og noen strategier vil være mer effektive enn andre.

Kurset er lagt opp med praktiske øvelser etter hvert delemne, hvor vi gjennomgår og tester ut ulike verktøy innen delegering og oppfølging av medarbeidere. Du får her god praktisk trening, og mange verdsetter eget personlige utbytte.

Gjennom kurset vil du:
 • Få en solid faglig oppdatering om delegering og oppfølging av medarbeidere.
 • Bli mer bevisst på egen rolle og hvordan du opptrer i lederrollen.
 • Få med en praktisk «verktøykasse» til bruk i hverdagen.

Vi legger stor vekt på at våre kurs er både engasjerende og inkluderende i sin form, med mulighet for å diskutere konkrete problemstillinger. Begrenset antall deltakere gjør det enkelt å stille spørsmål og delta aktivt på kurset.


Program dag 1

 • Den relasjonsorienterte lederen.
 • Hva innebærer god oppfølging av medarbeidere?
 • Lederens tre hovedroller: Sjef – rådgiver – motivator.
 • Motivering av medarbeidere og virkningsfulle tilbakemeldinger.
 • Delegering og veiledning som verktøy for å utvikle organisasjonen.
 • Oppgave med fokus på egne arbeidsoppgaver: Hva kan jeg – og hva bør jeg delegere?

Program dag 2

 • Utvikling av verdibasert ledelse.
 • Hvordan skape en god kultur for samarbeid og tilbakemeldinger.
 • Den årlige medarbeidersamtalen.
 • Vurdering av prestasjoner – teknikker du kan bruke.
 • Løpende oppfølging. Bruk av coaching som del av lederstilen.

Målgruppe:

Oppfølging av medarbeidere er en leders viktigste oppgave, og kurset passer for både nye og mer erfarne ledere

Du får med deg masse ny inspirasjon, samt en praktisk leder verktøykasse som du kan gjøre bruk av videre.

Vi anbefaler gjerne som basiskurs vårt: Lederkurs – Grunnkurs i praktisk ledelse

Denne opplæringen egner seg også godt som intern opplæring i en bedrift. Ta gjerne kontakt for et tilbud!


Rune Sagstad

Kursleder Rune Sagstad

Er autorisert coach, og har bred erfaring med ledelse som fag, og i møte med mennesker i utvikling.

Rune får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs.

Spørsmål til kurset? Send oss en E-mail til: post@bedrebeslutninger.no

Våre kommende kurs

StedKursPrisDatoKlokke
OSLO, Park Inn HotelLederkurs 2 - Delegering og oppfølging av medarbeidere kr9 400,0026/09 - 27/0909:00 - 15:00