Bli mer effektiv – og nå dine mål.

“Ingenting er mer bortkastet enn å effektivisere det som ikke burde gjøres i det hele tatt.” Peter Drucker.

Mennesker som oppnår mye mer enn andre er ikke veldig mye bedre i det de gjør, noe mange tror. Den store forskjellen ligger i hvordan de gode organiserer sin hverdag, og hva de prioriterer.

Kurset er lagt opp med mange praktiske øvelser, hvor vi gjennomgår og tester ut ulike verktøy. Du får her god praktisk trening, og mange verdsetter eget personlige utbytte.

Gjennom kurset vil du:

 • Få en solid faglig oppdatering om ulike teknikker du kan benytte for å bli mer effektiv.
 • Få personlig utbytte ved at du blir mer bevisst på egne valg, hvordan du opptrer og prioriterer tiden.
 • Få med en praktisk «verktøykasse» til bruk i hverdagen.

Vi legger stor vekt på at våre kurs er både engasjerende og inkluderende i sin form, med mulighet for å diskutere konkrete problemstillinger. Begrenset antall deltakere gjør det enkelt å stille spørsmål.


Program del 1

 • En meningsfullt hverdag. Hva ligger i det å bli mer effektiv?
 • Nåsituasjonen – og hva ønsker jeg å endre?
 • 9 ting effektive mennesker gjør.
 • Usunt stress og noen løsninger.
 • Bli sjef i eget liv. Prioriteringer og tidsplanlegging.

Program del 2

 • Vanene våre – og hvordan endre dem.
 • Motivasjonsfaktorer og teknikker for å komme igang.
 • Små endringer – store resultater.
 • Tips og råd, verktøykasse for å møte en travel arbeidshverdag.

Målgruppe: 

Kurset er spesielt nyttig for deg som legger opp arbeidsdagen selv og gjør egne prioriteringer

Fokus er produktiv arbeidsdag, men metodene kan selvfølgelig også benyttes til å organisere fritiden.

Du får med deg masse ny inspirasjon, samt en praktisk verktøykasse som du kan gjøre bruk av videre.


Rune Sagstad

Kursleder Rune Sagstad

Er autorisert coach, og har bred erfaring med ledelse som fag, og i møte med mennesker i utvikling.

Rune får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs.

Spørsmål til kurset? Send oss en E-mail til: post@bedrebeslutninger.no

Våre kommende kurs

 • Ingen hendelser i denne kategorien