For nybegynnere kan det å investere i aksjemarkedet være en forvirrende og overveldende affære.

Det er ofte mye informasjon å håndtere på en gang og det kan være vanskelig å ta beslutninger når man ikke vet hvor man skal begynne. Mange har et inntrykk av aksjemarkedet og aksjeinvesteringer som ren gambling hvor det å investere i aksjemarkedet ikke er annet enn et pengespill som beror utelukkende på flaks og tilfeldigheter. Men sannheten er at aksjemarkedet beror på så mye mer enn flaks, og dersom man går riktig frem byr aksjemarkedet på solide investeringsmuligheter også for nybegynnere, forutsatt at man tar informerte og veloverveide beslutninger og vurderer risiko på en fornuftig måte.

Noen trer inn i aksjemarkedelerøy-151015t og begynner med aksjehandel uten noe som helst erfaring eller kunnskap og forventer å tjene gode penger umiddelbart. Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen er det stor sannsynlighet for at du har tapt en god del penger i aksjemarkedet allerede.

Man blir ikke rik over natten av å investere i aksjer, og dersom man trer inn i aksjemarkedet basert på denne illusjonen blir en garantert skuffet og bør nok da heller finne på noe annet. Aksjehandel på børs er en evig læreprosess som krever personlig engasjement og kontinuerlig research, noe som kan være ganske tidkrevende. Risiko og mulighet for fortjeneste henger som oftest sammen.
Man trenger slik en god del grunnleggende kunnskap før man i det hele tatt begynner å investere sine hardt opptjente midler i aksjer. Så spørsmålet blir da, hvordan begynner man å lære om aksjemarkedet og praktisk aksjehandel uten å rent faktisk gå inn i markedet og lære ved hjelp prøving og feiling? Noe som lett kan bli en kostbar affære.

Min historie. Selv gikk jeg inn i aksjemarkedet med formål på å satse på noen mer langsiktige og trygge investeringer, og i alle fall sitte igjen med mer enn bankrenten. Siden gebyret for å kjøpe og selge aksjer var så lavt, så tenkte jeg at det å ha penger i aksjer var nesten som å ha penger i banken – aksjer er jo kjapt å kjøpe og like fort å selge..(?)

Jeg brukte da litt tid på å lese meg opp på internett, hvor jeg fant en mengde lister av typen «10 gode råd for aksjeinvestoren». Det var også flere aktører på nettet som tilbydde gratis aksjetips, og som jeg oppfattet det hadde noen av dem gjort det veldig bra tidligere. Så var jeg i gang, litt før jeg hadde tenkt – da noen av tipsene virket veldig gode..! Jeg brukte anbefalinger fra flere hold og i løpet av kort tid var jeg den stolte og noe nervøse eier av aksjer i syv forskjellige selskaper.

To av disse utviklet seg riktig så pent, to holdt seg noenlunde i ro – og tre av dem viste dessverre en fallende kurve. Et selskap kom på nyhetene med resultatvarsel, og falt umiddelbart 25 %. Alt skjedde i løpet av kort tid, men «mine rådgivere» på internett var for lengst ute med nye tips – de gamle gjaldt jo bare for en uke av gangen skjønte jeg etter hvert..

Den kunnssparegriskapen jeg virkelig trengte fant jeg slik ikke på nettet. Dog skjønte jeg veldig fort at «loven om tyngdekraft» også gjaldt for aksjeinvesteringer: Det tar tid og tålmodighet å bygge opp en lønnsom investeringsportefølje, men penger tapes veldig kjapt på en feil investering…!

Etter hvert ble det viktig for meg å utvikle min egen forståelse, samt utarbeide mine egne kjøreregler for hvordan jeg ville bruke mine hardt oppsparte midler.

Siden har jeg holdt på med aksjeinvesteringer i vel 12 år, og har på disse årene flerdoblet innsatsen. Jeg har også hatt en spennende og lærerik tid!

Kurset investering i aksjer som jeg har utviklet, er basert på mine egne erfaringer. Dette gjør jeg litt på dugnad/idealisme, da jeg gjerne ønsker å bidra til å høyne kunnskapsnivået til “amatørinvestoren”.  Jeg har slik valgt å holde prisen på et så lavt nivå som mulig.  Nettet flommer over av “gode tips” og diverse “aksjeskoler”, som kan være nyttig å orientere seg i.

Dog som en av mine kursdeltakere så treffende beskrev det: «Problemet er ikke mangel på informasjon, men at det er for mye av den!»

Kurset jeg har utviklet går dypere inn i selve beslutningsprosessen rundt kjøpet, og ikke minst i bevisstgjøring rundt valg av investeringsstrategi.  Det ultimale målet med aksjekurset er å gi kursdeltaker et verktøy for å tjene mer penger på sine investeringer.  Om bare et dårlig valg blir byttet ut med et bedre, så vil kursavgiften være inntjent..!

Den beste læreren er erfaring, men ikke la erfaringen komme “the hard way”! Men dersom du går inn i markedet med tilstrekkelig grunnkunnskap, sunn fornuft og vurderingsevne til disposisjon, vil du være på rett vei til etterhvert å kunne gjøre god fortjeneste gjennom aksjeinvesteringer. På veien vil du lære mye om forskjellige selskaper, og om hvordan bransjer og samfunn er bygget opp. Slik kan aksjehandel være starten på en spennende reise, og utvikle seg til en både interessant og lønnsom hobby. Lykke til!

Ønsker du å vite mer om aksjehandel? Se våre kurs innen investering i aksjer.

Vi tilbyr også nettkurs innen aksjehandel.

På nettkursene kan du gjennomgå innholdet i eget tempo og repetere etter ønske.

Du finner oversikt over nettkursene her: nettkurs investering i aksjer

___________________________________________________________________________