Lederskolen hos Bedre Beslutninger:

Hos oss kan du ta et kurs og være fornøyd med det. Eller du kan ta flere kurs som bygger på hverandre og øker din kompetanse.

Ledelse handler om å nå mål gjennom andre sin arbeidsinnsats.

God ledelse er slik tosidig, hvor den ene delen handler om å definere mål og ta beslutninger, og den andre delen handler om å få medarbeiderne med på laget.

Vår lederskole tar hensyn til begge disse sidene, og kursene gir en bred og komplett lederutdanning som du kan gjøre bruk av i hverdagen som leder.

Du får et eget kursbevis når du har fullført de tre obligatoriske lederkursene – Gjennomført lederskolen hos Bedre Beslutninger.

        Les mer om kursene her:

 

    Lederkurs – Grunnkurs i praktisk ledelse

Fra medarbeider til leder. Det er en stor endring å gå fra medarbeider til leder, og vi gir deg kunnskap og verktøy som hjelper deg i hverdagen.

Du blir bedre kjent med deg selv og hvordan du kan bruke dine styrker om leder, og du lærer om hvordan skape et godt samarbeidsklima med ulike typer mennesker.

Målgruppe: Kurset gir en faglig oppdatering om lederrollen som er nyttig for både nye og mer erfarne ledere.

Les mer om kurset her: Lederkurs – Grunnkurs i praktisk ledelse

v

   coaching    Lederkurs 2 – Finn din egen lederstil

Delegering – Rekruttering – Situasjonsbestemt ledelse.

Kurset gir deg forståelse for bruk av situasjonsbestemt ledelse, og du lærer om hvordan du kan finne din egen lederstil.

Målgruppe: Kurset passer for både førstegangsledere og mer erfarne ledere. 

Les mer om kurset her: Lederkurs 2 – Finn din egen lederstil

       Lederkurs 3 – Teamledelse og forebyggende miljøarbeid

Teamledelse – Krevende situasjoner – Hvordan skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Kurset gir deg forståelse og trening i å møte mobbing og konflikter, og du lærer om forebygging og hvordan skape et inkluderende arbeidsmiljø for samarbeid og tilbakemeldinger.

Målgruppe: Kurset passer for både førstegangsledere og mer erfarne ledere.

Les mer om kurset her: Lederkurs 3 – Teamledelse og forebyggende miljøarbeid

Valgfrie tilleggskurs som vi gjerne anbefaler i en lederutdanning:

   Økonomi Grunnkurs – Det du trenger å vite om bedriftsøkonomi

Ledelse handler om å ta beslutninger, og beslutninger har veldig ofte en økonomisk konsekvens.  Kunnskap og forståelse for økonomi er slik en viktig kompetanse for en leder.

Les mer om kurset her: Økonomi Grunnkurs – Det du trenger å vite om bedriftsøkonomi

Økonomi for ledere – Fokus på å skape og sikre lønnsomhet

Strategikurs spesielt rettet mot ledere og beslutningstakene i selskapet, og deres unike rolle og påvirkning på økonomien.

Les mer om kurset her: Økonomi for ledere – Fokus på å skape og sikre lønnsomhet

   Bli mer effektiv – og nå dine mål

Kurset gir deg forståelse for hvordan du kan organisere din hverdag, og få gjennomført mer av det du ønsker.

Målgruppe: Kurset er spesielt nyttig for deg som legger opp arbeidsdagen selv og gjør egne prioriteringer.

Les mer om kurset: Bli mer effektiv – og nå dine mål

  Motta nyheter fra Bedre Beslutninger

Vi sender ut nyhetsbrev ca en gang i måneden, med litt nyheter innen våre fagområder – samt informasjon om kommende kurs.

Du kan når som helst senere melde deg av nyhetsbrevet.