Økonomiskolen hos Bedre Beslutninger

Hos oss kan du ta et kurs og være fornøyd med det. Eller du kan ta flere kurs som bygger på hverandre og øker din kompetanse.

Vi tilbyr 3 økonomikurs i en serie, og til sammen utgjør disse økonomiskolen hos Bedre Beslutninger.

God økonomistyring er avgjørende for å drive sunn forretningsvirksomhet.

God ledelse er slik tosidig, hvor den ene delen handler om å definere mål og ta beslutninger, og den andre delen handler om å få medarbeiderne med på laget. Vår lederskole tar hensyn til begge disse sidene, og kursene gir en bred og komplett lederutdanning som du kan gjøre bruk av i hverdagen som leder.

Praktisk gjennomføring
  • Innen temaene på våre kurs har vi forelesning – samtaler – oppgaveløsning – gruppeoppgaver.
  • Kursene har gjerne en fordeling med 50 % forelesning-samtaler, 50 % oppgaveløsning-gruppeoppgaver.
  • Det er gjerne de praktiske øvelsene som gir forståelse og utvikling.
  • Vi legger stor vekt på at våre kurs er både engasjerende og inkluderende i sin form, med mulighet for å ta opp konkrete problemstillinger fra egen arbeidssituasjon.
  • Begrenset antall deltakere gjør det enkelt å stille spørsmål og delta aktivt på kurset.

Vi gir ut noen fordypningsoppgaver etter hvert kurs, som vi tror kan være spennende og meningsfullt å jobbe videre med. Oppgavene følger vi opp på neste lederkursnivå (2 og 3), og her vil vi utveksle erfaringer med øvrige kursdeltakere. Du får et eget kursbevis når du har fullført de tre obligatoriske økonomikursene – Gjennomført økonomiskolen hos Bedre Beslutninger.

Vi kjører ulike kurs innen økonomi/regnskap, og disse kan deles inn i to hovedgrupper: 

  1. Praktisk regnskap, kurs for deg som ønsker å jobbe med regnskapsfaget.

Grunnkurset går over 3 dager, og er for deg som ønsker å lære å føre regnskap i en bedrift.

Neste kurs i Stavanger er 28 – 30. oktober https://www.bedrebeslutninger.no/kurs/regnskap-grunnkurs-stavanger-11/

  1. Økonomi- og regnskapsforståelse, når du trenger å lese og forstå regnskapsrapporter.

Kurset går over 2 dager og er gjerne litt todelt: Generell økonomiforståelse; samt mer spesifikk regnskapsforståelse for å kunne lese og vurdere en regnskapsrapport.

Vi går bl.a. gjennom et regnskap, beregner nøkkeltall og vurderer sunnheten i selskapet.

Neste kurs i Stavanger er 05 – 06. november https://www.bedrebeslutninger.no/kurs/okonomi-for-ikke-okonomer-stavanger/

Begrenset antall deltakere sikrer at alle får fullt utbytte av undervisningen, og det er enkelt å stille spørsmål underveis i kurset.

Vi vektlegger at kursdeltaker får med en god kursdokumentasjon, som er oversiktlig og enkelt å gå tilbake på senere.

Kursbevis utstedes til alle deltakere.

                                            Les mer om kursene her:

Regnskap Grunnkurs – Lær å føre ditt eget regnskap

Praktisk regnskap, kurset for deg som ønsker å jobbe med regnskapsfaget.
Grunnkurset går over 3 dager, og er for deg som ønsker å lære å føre regnskap for en bedrift.

Les mer om kurset her: Regnskap Grunnkurs – Lær å føre ditt eget regnskap

   Økonomi Grunnkurs – Det du trenger å vite om bedriftsøkonomi

Når du ønsker å lære mer om praktisk økonomistyring, og gjerne være med å ta beslutninger som påvirker økonomien

Selv tenker jeg det er det samme om du starter med Regnskap Grunnkurs eller Økonomi Grunnkurs, da begge vil gi deg en god forståelse som kommer til nytte i det andre kurset.

Kurset går over 2 dager.

Les mer om kurset her: Økonomi Grunnkurs – Det du trenger å vite om bedriftsøkonomi

Regnskapskurs 2 – Årsregnskap med skatteberegning

Årsregnskap fra a – å med gjennomgang av praktisk eksempel.Strategikurs spesielt rettet mot ledere og beslutningstakene i selskapet, og deres unike rolle og påvirkning på økonomien.

Les mer om kurset her: Økonomi for ledere – Fokus på å skape og sikre lønnsomhet

   Bli mer effektiv – og nå dine mål

Kurset gir deg forståelse for hvordan du kan organisere din hverdag, og få gjennomført mer av det du ønsker. Målgruppe: Kurset er spesielt nyttig for deg som legger opp arbeidsdagen selv og gjør egne prioriteringer. Les mer om kurset: Bli mer effektiv – og nå dine mål