KURSDAG 1:


Grunnleggende regnskap.

 • Hva er et regnskap?
 • Sammenheng balanse og resultat

Lover og forskrifter:

 • Regnskapsloven
 • Bokføringsloven
 • Aksjeloven
 • Skatteloven

Ulike typer regnskap:

 • Eksternregnskap
 • Internregnskap
 • Skatteregnskap

Norsk standard kontoplan:

 • Oppbygging og struktur
 • Riktig bruk av kontoplanen

Grunnleggende prinsipper for bokføring til debet og kredit:

 • Logisk forklaring av debet og kredit
 • Dobbelt bokholderi
 • Krav til et bilag
 • Praktisk eksempel og oppgaver

Regnskapsprogrammet vi skal benytte:

 • Noen aktuelle regnskapsprogrammer på nett
 • Vårt valg

Pålogging til regnskapsprogrammet.

 • Registrering av vår «egen» bedrift
 • Innlegging av nødvendige registre

KURSDAG 2:


022916_1528_Oversiktreg1.jpg

Oppsummering av dag 1.

Praktisk case. Kontering av ulike bilag i en bedrift, samt bokføring av bilagene i regnskapsprogram.

 • Leverandører og ulike typer kostnadsbilag
 • Merverdiavgift og bruk av MVA-koder
 • Bokføring av bankbilag
 • Oppgjør av kontantkasse
 • Lønnsberegning fra a – å
 • Betaling og A-Melding
 • Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Bokføring av lønn
 • Kunder og salgsbilag
 • Varebeholdning og rabatter

KURSDAG 3:


Young successful team working

Oppsummering av dag 2.

Praktisk case fortsetter.

Kontering og bokføring av ulik bilag i regnskapsprogram:

 • Bruk av tidsavgrensninger
 • Anleggsmidler, beregning og postering av avskrivninger
 • Kontroll og rapportering av MVA, bokføring av MVA oppgjør

Etablering av gode oppfølgingsrutiner for rapportering, avstemming og kontroll.

Periodiske kontrollrutiner:

 • Rutiner for god regnskapsskikk og dokumentasjon
 • Avstemming av bank
 • Avstemming av lønn, A-Melding.
 • Avstemming av MVA
 • Avstemming av kunder og leverandører
 • Gjennomgang av noen skjemaer og maler du kan benytte *)

Ulike typer rapporter du bør kjenne til:

 • Resultat- og balanserapport
 • Saldoliste
 • Hovedbok
 • Kundereskontro
 • Leverandørreskontro

Oppsummering, noen gode råd videre.

 • Tre tips til nye regnskapsførere
 • * (Kursdeltaker får kopi av alle maler og skjemaer vi bruker i kurset)

Ved fullført kurs vil kursdeltaker kunne føre de fleste bilag for bedriften, og har lært gode kontrollrutiner.


TILLEGGSMODUL: KURSDAG 4


iStock_000066390073_Lite

Mulighet for ekstra dag:  Årsmodul en-dagskurs med utarbeidelse av årsregnskap og beregning av skatt

Kurset kjøres i forbindelse med årsslutt, i tidsrommet desember – april.

 • Gjennomgang saldoliste hovedbok ved årsslutt
 • Årlige avstemminger og sjekkpunkter
 • Beregning og bokføring av årets skatt
 • Disponering og bokføring av årets resultat
 • Utarbeidelse av alminnelig regnskapsskjema 2
 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter

Link til Regnskap Grunnkurs – Lær å føre ditt eget regnskap.

____________________________________________________________________

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar