Litt mer praktisk informasjon om Regnskap Grunnkurs:

Bruk av egen PC.

Vi ønsker gjerne at du tar med deg din egen bærbare PC/Mac til disse dagene.

Bruk av programvare i undervisningen.

Vi benytter for tiden Visma eAccounting i den praktiske delen, det er brukervennlig og enkelt å sette seg inn i.

I tillegg pleier vi å vise et annet regnskapsprogram 3. dagen, slik at kursdeltakere får se et alternativ. Da viser vi gjerne Tripletex, Uni Economy eller Power Office GO, som er litt større programmer, men ellers veldig like.

Undervisningen fokuserer på selve føringen av regnskapet og ikke programvaren. Du vil derfor ha topp utbytte av kurset uansett hvilket regnskapsprogram du benytter deg av til daglig.

Gjennomføring av kurset.

På kurset gjennomgår vi alle vanlige bilag og problemstillinger som du møter i din regnskapshverdag.

Første kursdagen gjennomgår vi det økonomiske rammeverket rundt regnskapsføring og bokføring, og jobber med forståelsen for hva som egentlig skjer i regnskapet. Mot slutten av dagen etablerer vi vår egen bedrift i Visma eAccounting.

Dag to og dag tre frem til lunch har vi fokus på gjennnomgang av konkrete bilag i bedriften som konteres og så bokføres inn i Visma eAccounting. Alle jobber da på egen pc.

Ved hver månedsslutt avstemmes banken, og annenhver måned avstemmes MVA og lønn, før rapportering til myndighetene.

Etter lunch dag tre oppsummerer vi kurset, vi går inn på rapportering og fokuserer på å etablere gode rutiner i arbeidet.

——

P R O S J E KT O P P G A V E N  V I  S K A L  L Ø S E.

Selskapsnavn Hogstad Møbler AS Postboks 2290 0200 OSLO Foretaksnr : NO 611 622 674 MVA Bankkonto : 7114.20.69010 Skattetrekkskonto : 7114.10.55050

Oppstartsdato : 01.01.2019 Eier og daglig leder : Per Larsen Selskapet er nyopprettet og selger møbler, lamper, tepper og tilhørende utstyr for hjem og kontor. —-

I bilagsmappen ligger bilag for de første 2 (3) månedene i selskapets virksomhet.

Bilagene representerer vanlige forretningstilfeller som du vil finne i de fleste bedrifter, og kurset vil gi deg kompetanse på bokføring av disse.

 • Salget er i all hovedsak kontantsalg, men noen utgående fakturaer forekommer også.
  I slutten av hver måned finner du en samlet oppgave fra banken over belastninger den har gjort på bankkontoen, og du finner en kontoutskrift.
  Du har slik mulighet for å foreta bankavstemming hver måned (anbefales, og vi skal gjøre det!)
  —-
  Prosjektoppgavaen kan løses i regnskapssystemet alene, eller du kan ta i bruk både faktura- og lønnsprogram i tillegg.
  Dersom du benytter fakturaprogrammet, så kan du velge å starte med første fakturanummer = 20 001.
  Alle varer som selges må i så tilfelle opprettes i varekartotektet.
 • Lykke til med oppgaven!

Link tilbake til Regnskap Grunnkurs – Lær å føre ditt eget regnskap.


____________________________________________________________________