Nytt søk

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet under kan du prøve et nytt søk

84 søkeresultater for:

31

Investering i aksjefond

Kjøper du en andel i et aksjefond, sparer du i flere enkeltaksjer. Et aksjefond er en kollektiv investering der mange personer går sammen for å kjøpe aksjer. Hver person betaler inn penger til fondsforvaltningsselskapet som har ansvaret for fondet. Dette selskapet står for den daglige driften og vurderer til enhver tid hvilke aksjer som skal […]

33

 Topics – Grunnleggende om investeringer og avkastning.

 Grunnleggende om investeringer og avkastning. Dette kurset omhandler aksjeinvesteringer og har sin fokus her. Vi vil også kort gjennomgå investering i aksjefond, og vår begrunnelse for å satse deler av investeringen i fond.  Andre investeringsmuligheter som valuta, derivater, opsjoner, råvarer mv. ligger utenfor kursets rammer og blir ikke omtalt.   Valg av investeringsstrategi. Det i […]

34

Topics – Ta en test her

Vi har : Overview Cources Lessons Topics Quizzes Questions Certificates Assignmensts