Starte aksjeselskap?

 

Det er for tiden stor grunder-virksomhet i Norge, og mange velger å starte eget selskap. Med de justerte reglene for aksjeselskap så er det gode grunner for å velge denne selskapsformen!

De viktigste fortrinn med å starte aksjeselskap:
  1. Minimum innbetalt aksjekapital er kr 30 000. Beløpet kan benyttes til nødvendige innkjøp eller investeringer i selskapet.
  2. Maks. risiko for tap er innbetalt aksjekapital (Eventuelle garantier du signerer på som privatperson kommer selvfølgelig i tillegg).
  3. Ikke krav om revisor eller regnskapsfører for mindre selskaper.
  4. Aksjeselskapet er et eget skattesubjekt, hvor du blir ansatt.

Oppstart og registrering av aksjeselskap er dog mer omfattende enn et enkeltmannsforetak. Her må følgende dokumenter vedlegges:

  1. Stiftelsesdokument.
  2. Vedtekter.
  3. Bekreftelse fra bank/finansinstitusjon eller revisor på at aksjekapitalen er innbetalt.
  4. Villighetserklæring fra revisor, eller styreprotokoll hvis revisjon fravelges.

På nettet er det mange som tilbyr hjelp til oppstart av et aksjeselskap, og mange nettsteder gir råd om hvordan komme i gang. Et godt sted å begynne er:

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/

Hva skjer regnskapsmessig når du oppretter et aksjeselskap?

Dette kan best illustreres med et praktisk eksempel:   Du oppretter en sperret bankkonto på vegne av det nye selskapet og innbetaler kr 30 000 i aksjekapital. Banken sender bekreftelse til deg, og du sender denne og stiftelsesdokumentene til Brønnøysund. Etter hvert mottar du melding om at stiftelsesdokumentene er funnet i orden og selskapet er registrert i Foretaksregisteret.

Din startbalanse ser da slik ut:

Vi kan si at du nå har kr 30 000 mindre penger til egen privat disponering, men til gjengjeld eier du et aksjeselskap som har kr 30 000 i egenkapital.

Som nevnt over så er dette midler som kan disponeres i selskapet til nødvendige innkjøp eller investeringer. Aksjeloven gir regler for hvordan selskapet skal styres, og om eiers rettigheter og plikter.

Ønsker du å lære mer om økonomi og regnskap?
Slik kunnskap er vanskelig å lese seg til, mens undervisning i mindre grupper er en ideell arena. Se mer informasjon om kurset her: Grunnkurs i Regnskap – Lær å føre ditt eget regnskap

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i økonomi for å få godt utbytte av kurset!