Innlegg

Kjøpe aksjer nå?? Vurderinger du bør gjøre.

Jeg mottok nettopp følgende spørsmål fra en tidligere kursdeltaker: 

«Når situasjonen er som den er på børsen om dagen, vil det lønne seg å selge seg ut, for så å gå inn igjen når det verste er over??  

Eller sitte rolig og vente på oppgangen igjen? Vet du ikke kan svare på akkurat hva jeg bør gjøre, men litt sånn generelt. Sitter med det meste av min kapital i aksjer.»

Les mer