Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille «lurespørsmål».

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

2. Hva står MVA for?

 
 

3. Lønn.  De arbeidsgiveravgiftssatser som skal benyttes er avhengig av hvor i landet den ansatte bor.

 
 

4. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

5. Feriepengene er skattefrie.

 
 

6. Resultatregnskapet viser det økonomiske resultat av driften i en gitt periode.

 
 

7. Resultatregnskapet forteller hvordan egenkapitalen har forandret seg i løpet av en gitt periode.

 
 

8. I regnskapet benyttes dobbel bokføring. Hva menes med det?

 
 

9. Balansen består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger Egenkapitalen?

 

 
 

10. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.