Nedenfor er 10 spørsmål for å teste dine helt grunnleggende kunnskaper innen regnskap.
Noen er enkle, og for andre har vi prøvd å stille «lurespørsmål».

Hvis du kan svare på flere av disse spørsmålene, så har du et godt grunnlag for å ta Regnskap Grunnkurs!

Lykke til!

1. Avskrivninger.

Hva bruker vi avskrivninger til?

 
 
 

2. Balansen består av en debetside og en kreditside.  På hvilken side ligger Egenkapitalen?

 

 
 

3. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

4. Egenkapitalen i bedriften er de pengene vi til en hver tid har tilgjengelig på konto i banken.

 
 

5. Finansregnskapet .

Finansregnskapet er det samme som eksternregnskapet.

 
 

6. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

7. Det er halv skatt på desember-lønnen!

 
 

8. Resultatregnskapet forteller hvordan egenkapitalen har forandret seg i løpet av en gitt periode.

 
 

9. Balansen.

Hva består anleggsmidler av?

 
 

10. Resultatregnskapet viser det økonomiske resultat av driften i en gitt periode.