Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Lønn 1.  Bedrifter som har ansatte betaler ut lønn. Hvilke av disse påstandene er riktige?

 
 
 
 

2. Eksempel lønnskostnader:
Per er sommervikar hos NSB og får en timelønn på kr 100.-
Han har et skattekort med 10 % tabelltrekk.
Hvor mye koster en time for bedriften i direkte lønnskostnader?

 
 
 
 

3. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

4. Debet og kredit, hvordan brukes de i balanseregnskapet? Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 
 

5. Finansregnskapet .

Det er laveste verdis prinsipp som skal legges til grunn i vurderingen av hva varebeholdningene skal verdsettes til i finansregnskapet.

 
 

6. Lønn.  De arbeidsgiveravgiftssatser som skal benyttes er avhengig av hvor i landet den ansatte bor.

 
 

7. Finansregnskapet . Det regnskapsmessige resultatet er ikke nødvendigvis lik det skattemessige.

Typiske poster som danner grunnlag for ulike vurderinger skattemessig og regnskapsmessig vil være (kryss av de som du mener passer):

 

 
 
 
 
 
 

8. Hva heter kontoklasse 4?

 
 
 
 

9. Eksempel bokføring.  Bedriften selger en tjeneste på kreditt for kr 100. (bedriften er ikke MVA-pliktig)

Hvordan bokføres dette i regnskapet?

 
 
 
 

10. Eksempel MVA-oppgjør: Varekjøp kr 100 + MVA.  Selges for kr 160 + MVA.
Ved kun dette ene kjøpet og salget, hva blir neste MVA-oppgjør til myndighetene?