Nedenfor er 10 spørsmål for å teste grunnkunnskaper innen regnskap. Noen er enkle, og andre mer utfordrende.

Har du har mål om å bli regnskapsmedarbeider eller ønsker å føre ditt eget regnskap? Kurset vårt Regnskap Grunnkurs, gir deg en solid grunnleggende regnskapsforståelse.
Lykke til!

1. Balansen. Hvilke av følgende utsagn er riktige?

 
 
 

2. Hvorfor trenger vi kontoplan?

 
 
 

3. Eksempel bokføring.  Bedriften selger en tjeneste på kreditt for kr 100. (bedriften er ikke MVA-pliktig)

Hvordan bokføres dette i regnskapet?

 
 
 
 

4. Eksempel Merverdiavgift:

Inngående merverdiavgift (på innkjøp) trekkes fra utgående merverdiavgift (på salget) og bedriften betaler inn differansen til fylkesskattekontoret.

 
 

5. Hva heter kontoklasse 4?

 
 
 
 

6. Hva står MVA for?

 
 

7. Lønn 2.  Bedrifter som har ansatte betaler ut lønn. Hvilke av disse påstandene er riktige?

 
 
 
 

8. Finansregnskapet .

Det er laveste verdis prinsipp som skal legges til grunn i vurderingen av hva varebeholdningene skal verdsettes til i finansregnskapet.

 
 

9. Hvorfor trenger vi regnskap?  … og hvorfor må vi bruke så mange spesielle ord og uttrykk?

Kryss av de utsagnene som du mener er riktige..

 
 
 
 

10. Debet og kredit, hvordan brukes de i balanseregnskapet? Hvilke av følgende utsagn er riktige?