10 tips til årsoppgjøret 2023 – start arbeidet i dag!

111215_1004_HvilketExce2.png

 

Årsoppgjøret er en omfattende prosess, selv for de som har orden på regnskapet.

Med godt forarbeid og effektive rutiner, kan du se frem til et årsoppgjør med litt mindre stress og kortere kvelder på kontoret. Under gir kursleder og statsautorisert regnskapsfører Rune Sagstad 10 tips til årsoppgjøret, som vil spare deg for både tid og revisorkostnader.

Kurslederens 10 tips til årsoppgjøret:

1. Ligg i forkant

Har vi noen usikre poster i regnskapet som må avklares?

 • Involver de ansvarlige personene i selskapet, og be om tilbakemelding på usikre poster.
 • Slik kan du lukke gamle saker, og du har kun igjen å avstemme desember når årsoppgjøret starter.

2.  Avstem så mye som mulig av regnskapet før nyttår  

Avstem gjerne regnskapet per november slik at eventuelle differanser kan avklares før nyttår.

 • Lønn: Avstem lønn i regnskapet mot tallene i lønnssystemet.
  • Sjekk at arbeidsgiveravgift og skatt går i null etter betaling til myndighetene annenhver måned.
 • Merverdiavgift:
  • Sjekk at utgående MVA er 25 % av avgiftspliktig omsetning (ved høy sats).
  • Sjekk at alle momskonti samt oppgjørskontoen går i null etter betaling til myndigheter annenhver måned.

3.  Gjennomgå kundefordringer per november

Gjennomgå kundefordringene, og ha fokus på å avklare alle forfalte poster.

 • Skyldes forfalte poster manglende betalingsevne hos kunde, eller manglende betalingsvilje?
  • Ved manglende betalingsevne, vurder om noen poster må avskrives som tap, og om det er behov for ytterligere tapsavsetninger.
  • Ved manglende betalingsvilje, få avklart hva diskusjonen går ut på og be om status fra ansvarlig saksbehandler i eget selskap. Hvordan er kravet dokumentert?

4.  Pensjoner og forsikringer

 • Sørg for at alle fakturaer fra forsikringsselskap eller megler er bokført i regnsskapet.
 • Lag en oversikt over  innbetalingene som er gjort til pensjonsordninger.
 • Be forsikringsselskaet sende oversikt over andel forsikringer som skal rapporteres på “lønnsmelding til de ansatte”.
 • Slik har du allerede nå også grunnlaget som det skal beregnes arbeidsgiveravgift av.
 • Dersom du har ytelsesbaserte ordninger: Be aktuaren din om beregningene nå, slik at du kan bokføre alle kostnader og forpliktelser ifm. fremtidige pensjonsforpliktelser.

5.  Egenkapital

Vurder egenkapitalsituasjonen før nyttår, vær ute i god tid.

 • Diskusjoner rundt forsvarlig egenkapital er alltid viktige, og særlig ved årsskiftet må egenkapitalen vurderes nøye og eventuelt avklares.

6.  Oppfølging mot revisor/regnskapsfører

Er det poster du ønsker å diskutere med revisor, så gjør det før nyttår.

 • Unngå å ha momenter “til oppfølging”. Disse skal være avklart.

7.  Planlegg årsoppgjøret

Lag en plan på årsoppgjøret og koordiner med revisor.

 • Husk at revisor /regnskapsfører er din samarbeidspartner, og involver de gjerne tidlig når situasjoner oppstår.

8. Definer en siste frist for å levere utgiftsbilag til årsregnskapet

Informer alle ansatte som er involvert.

 • Følg nøye opp slik at risiko reduseres, for at vesentlige bilag i forbindelse med årsoppgjøret mangler.

9.  Eier selskapet biler?

For selskaper med bil i næring – noter kilometerstand per 31.12., biltype/modell og registreringsnummer.

Når er det krav om kjørebok?
Det kreves elektronisk kjørebok når du blir beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat. ..og for å dokumentere at faktisk kjøring kun er innen næring.

10.  Varetelling per 31. desember

Forbered de ansvarlige for varetellingen i god tid før opptelling skal skje.

 • Send ut telleinstrukser slik at opptellingsarbeidet kan planlegges.

Lykke til med årsoppgjøret!

Ønsker du å lære mer om årsregnskap og årsoppgjør?

Da er klasseundervisning i mindre grupper en ideell arena.  Se våre kurs her
111215_1004_HvilketExce2.png