Importerer du varer eller tjenester fra utlandet?

Pass på å beregne merverdiavgift

Tidligere ble MVA på innkjøp fra utlandet spesifisert på faktura fra den som fraktet varen for deg,eller på kontoutdrag for tollkreditt. Fra 2017 får du ikke lenger faktura eller kontoutdrag med merverdiavgiften, og du må selv beregne og bokføre den.

NB! Faktura for varekjøpet fra leverandør kan ikke brukes som MVA-grunnlag, på grunn av kursforskjeller og fordi flere kostnader skal med i MVA-grunnlaget.

Nytt i MVA-meldingen

Vi skiller mellom innland og utland og den nye MVA-meldingen inneholder en rekke nye momskoder. Av samme grunn er poster i omsetningsoppgaven splittet på flere poster i den nye MVA-meldingen.

Beregning av MVA, slik gjør du:

  1. Sjekk at tolldeklarasjonen er riktig.
  2. Finn tollverdi. Ofte kan du benytte statistisk verdi fra rubrikk 46 i tolldeklarasjonen, men det er ikke alltid slik, så be gjerne om bistand fra din speditør.
  3. Finn toll og andre avgifter. Toll og andre avgifter, f eks særavgift, står oppført i rubrikk 47 i tolldeklarasjonen.
  4. Beregn MVA-grunnlaget. MVA-grunnlaget er tollverdi + toll og andre avgifter.
  5. Beregn merverdiavgiften ved å gange grunnlaget med riktig sats.

Bokføring av innførselsmoms i regnskapet

Har du et regnskapssystem, må du passe på at du har oppdatert versjon med nye mva-koder og konti.

PRAKSIS:

I begynnelsen hver måned mottar du (via Altinn) en Deklarasjonsoversikt” fra Tolldirektoratet, for måneden før. Oversikten sjekkes mot mottatte tolldeklarasjoner, og disse legges bak som vedlegg og dokumentasjon.

MVA-grunnlaget som fremkommer i Deklarasjonsoversikten skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres i MVA-meldingen.

Men det er ikke en kostnad. Du kan bokføre det på en egen konto med motkonto, slik at det går i null i regnskapet. Du kan også føre MVA-grunnlaget til debet og kredit på en egnet resultatkonto med særskilt MVA-kode.

Innførselsmva skal bokføres i balansen. Du trenger egne balansekonti for denne, siden den skal spesifiseres i egne poster i MVA-meldingen.

Anbefaler at du bokfører samlet per måned etter mottatt Deklarasjonsoversikt, med en bokføring per tolldeklarasjon.  (Beregningen av grunnlag og avgift per mva-sats skal dokumenteres per tolldeklarasjon.)


 

 

____________________________________________________________________________________________________

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar