Trenger du regnskapsfører?

Hvis dere er i stand til å føre et korrekt regnskap selv, trenger dere ikke å sette ut regnskapsføringen til et regnskapsbyrå.

Det er ingen formelle krav til egen ansatte, for at disse skal ha lov til å føre bedriftes regnskap.

Dog så er det visse grunnkunnskaper som er viktig å få på plass, selv med all god hjelp som ligger i de moderne regnskapssystemene  Det kan være dyrt å rette opp feil i regnskapet!  Les mer om dette her:  Føre regnskapet selv? Anbefalinger og gevinster

Dette bør dere huske på hvis andre enn firmaets ansatte skal føre regnskapet:

Hvis noen andre enn firmaets ansatte skal føre regnskapet, må de være autorisert av Finanstilsynet. Det skal alltid foreligge en skriftlig avtale med regnskapsføreren.

Husk at Enhetsregisteret i Brønnøysund må få melding om hvem som til enhver tid er regnskapsfører. Dette gjør du ved hjelp av samordna registermelding i Altinn. Regnskapsbyrået vil minne deg på dette når dere skriver kontrakt.

Ønsker du å lære mer om regnskap?
Da er undervisning i mindre grupper er en ideell læringsarena. Se mer informasjon om vårt grunnkurs her:
Regnskap Grunnkurs  – Lær å føre ditt eget regnskap

Trenger du å anskaffe et godt regnskapsprogram?  Se vår oversikt over gode web-baserte regnskapsprogrammer her: Regnskapsprogrammer på nett