OVERSIKT våre kurs innen Ledelse og Personlig Utvikling

LEDELSE: Våre kurs retter seg mot lederen og beslutningstakeren i selskapet, og vårt fokus er å tilføre kunnskap som fungerer i praksis.  Lederen er bedriftens mest verdifulle og dyreste ressurs, og vi tror at økt kompetanse gir bedre beslutninger!

PERSONLIG UTVIKLING: Vi tilbyr praktiske kurser innen personlig utvikling, eller for mennesker i utvikling som vi foretrekker å kalle det.  Disse kursene er basert på lang erfaring med endingsprosesser, og hva som må til for å lykkes.

Våre kommende kurs

  • Ingen hendelser i denne kategorien