Events


Regnskapskurs Videregående

Dato/Tid
Date(s) - 30/09 - 01/10
09:00 - 15:30

Pris
kr0,00

Plass
Oslo, Park Inn Hotel

Kategori

Påmelding til kurs

Påmeldingsperioden er ferdig. Vennligst ta kontakt.

 Videregående Regnskapskurs

På kurset lærer du om praktisk resultatoppfølging og om sentrale verdivurderinger i balansen, og du lærer å vurdere et regnskap og foreta lønnsomhetsanalyser.

Kurset er meget praktisk rettet, og det du lærer på kurset kan du gjøre direkte bruk av i din bedrift.

Vi har begrenset antall deltakere og det er enkelt å stille spørsmål underveis i kurset.


Målgruppe:

Vårt videregående regnskapskurs er laget for deg som arbeider med regnskap og resultatoppfølging i en bedrift.

Du vil videre ha stor nytte av kurset når du skal informere om bedriftens økonomiske situasjon til andre.

Forkunnskaper:

Det er en fordel med grunnleggende kunnskap om regnskap, i form av praktisk jobbing eller erfaring med å lese regnskapsrapporter.

(Vi anbefaler her gjerne vårt Regnskap Grunnkurs som basiskurs)


Eksamen / sertifisering:

Du får kursbevis som beskriver alle hovedpunktene i kurset. Sertifisering regnskapsfører: 10 timer finansregnskap, 4 timer diverse.

Du får med deg hjem elektronisk kopi av våre praktiske maler og økonomimodeller, til fri benyttelse i eget selskap.

Dette vil du lære mer om på kurset:

 • Regnskapsloven, de fem grunnleggende regnskapsprinsippene og deres praktiske betydning.
 • Balanseoppfølging.
  • Vurdering av varelager og andre eiendeler.
  • Avskrivningsregler og oppbygging av anleggskartotek.
 • Resultatoppfølging.
  • Periodisering av inntekter og kostnader ved periodeslutt.
  • Kvalitetssikring av regnskapet, kontroller du må gjennomføre.
  • Bruk av kalkyler og hvordan følge dem opp.
  • Prinsipper for budsjettering og budsjettoppfølging.
 • Regnskapsanalyse og vurdering av lønnsomhet.
  • Røde flagg i regnskapet, identifisering av risiko og usikkerhet.
  • Bruk av nøkkeltall for beregning av lønnsomhet og soliditet.
  • Vanlige metoder for vurdering av et selskaps markedsverdi.
 • Masse praktiske kursoppgaver, med felles gjennomgang av løsningsforslag.


Fornøyde kursdeltakere:

“Meget bra, lært mye. Flott med konkrete eksempler og oppgaver. Kursleder god å forklare.” Siv.

» Veldig bra, og meget kompetent kursholder.  Fin gruppestørrelse.» Johan.

Kursleder Rune Sagstad

Kursleder Rune Sagstad

har et stort engasjement for økonomi og får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs.  Rune er autorisert regnskapsfører og har lang erfaring som økonomisjef.

Han har også bred kompetanse fra verdivurdering av selskaper og fra ulike styreverv.

Spørsmål til kurset?

Send oss en E-mail til: post@bedrebeslutninger.no


Påmelding til kurs

Påmeldingsperioden er ferdig. Vennligst ta kontakt.