Oppføringer av Rune Sagstad

Tips til bokføring av innførselsmoms

  Importerer du varer eller tjenester fra utlandet? Pass på å beregne merverdiavgift Tidligere ble MVA på innkjøp fra utlandet spesifisert på faktura fra den som fraktet varen for deg,eller på kontoutdrag for tollkreditt. Fra 2017 får du ikke lenger faktura eller kontoutdrag med merverdiavgiften, og du må selv beregne og bokføre den. NB! Faktura […]

3 tips til nye regnskapsmedarbeidere

Er du er ny innen regnskap? Da kan det være mye å passe på, og mange fallgruver du bør unngå. Det er imidlertid nå du setter standarden for hvor god du blir i fremtiden, via arbeidsvanene du etablerer og kunnskapen du skaffer deg. Etter mange år med opplæringsansvar anbefaler jeg nye regnskapsmedarbeidere å ha følgende […]

Bunnfiske i aksjemarkedet

I den senere tiden har oljeaksjer rast i verdi.  Spesielt innen oljeservice finner vi selskaper som har gått ned så mye som 70 – 99 % i løpet av de siste 2-3 årene. Nordnet melder nå om stor interesse for disse aksjene, fra småsparerne. Bunnfiske er blitt populært. Er oljemarkedet i ferd med å snu? […]

Regnskapsprogrammer på nett

Oppdatert per mars 2019. Det er i dag en rivende utvikling innen web-baserte regnskapsprogrammer, og nye gode programmer er kommet til. Disse gir deg som bruker flere fordeler, i forhold til de tradisjonelle Windows-baserte løsningene: Økt tilgjengelighet. Når du er enn er tilkoblet internett, så er det bare å logge inn, og du har full […]

Hvilket Excelkurs passer for meg?

Siden første regnearket kom i 1979 har det vært en rivende utvikling. I dag er MS Excel 2013 selve markedsstandarden, og regnearket er i daglig bruk i de aller fleste bedrifter. Programmet er både brukervennlig og avansert, faktisk et av de mest avanserte programmene som noen gang er laget. Brukerne av Excel er en stor […]

Starte aksjeselskap?

  Det er for tiden stor grunder-virksomhet i Norge, og mange velger å starte eget selskap. Med de justerte reglene for aksjeselskap så er det gode grunner for å velge denne selskapsformen! De viktigste fortrinn med AS: Minimum innbetalt aksjekapital er kr 30 000. Beløpet kan benyttes til nødvendige innkjøp eller investeringer i selskapet. Maks. risiko […]

5 tips til en god budsjettprosess

5 tips til en god budsjettprosess.   Mange bedrifter tar for lett på budsjettarbeidet, og lager en justert kopi av fjoråret.  Da mister de det viktigste – som er den tankeprosessen som gjøres underveis, og den felles forståelsen man oppnår om selskapets situasjon. Det er også avgjørende at beslutningstakere og budsjetteiere er tilstrekkelig involvert i prosessen, […]

Derfor bommer mange i aksjemarkedet

Investeringsdirektør Robert Næss mener lærebøkene må skrives om.   «BRA SUKSESS». Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management opplever at lav risiko gir høyere forventet avkastning i aksjemarkedet. Lenge har det vært en etablert sannhet at jo høyere risiko man tar desto høyere avkastning kan man forvente. – Motsatt Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment […]